Kopplingen IT – affärsstrategi är avgörande för IT’s framtid

Hur väl kopplas IT och affärsstrategi samman? Vilka är svårigheterna samt framgångsfaktorerna med att mäta och följa upp projekt och investeringar inom IT?
 
Fler och fler affärsmodeller möjliggörs av IT. Och då inte enbart som tekniskt hjälpmedel utan som värdeskapande sådana, som kärnan som möjliggör konkurrensfördelar genom exempelvis informationsdelning, planering och kvalitetssäkring.
 
För att få IT-chefers och CIOs syn på mätning och uppföljning av IT-relaterade investeringar har Kontract under 2013 gjort en marknadsundersökning innehållande bland annat ovanstående frågeställningar. 
 
Bland de frågeställningar som berörs är:
  • Hur mäter ni projekt, investeringar och processer inom IT
  • Vilka vanliga svårigheter ser målgruppen med att mäta?
  • Vad är framgångsfaktorerna för att lyckas?
  • Vilken betydelse kommer mätning och uppföljning av IT ha i framtiden?

Baserat på utfallet på undersökningen drar vi slutsatser och ger konkreta råd på vägen för att framgångsrikt kunna mäta IT's affärsvärde.

 

Snabbfakta om undersökningen:

  • Målgruppen bestod av IT-chefer och CIOs som handplockats från offentlig och privat sektor i Sverige
  • Av respondenterna arbetar en tredjedel inom offentlig sektor och två tredjedelar inom privat
  • 30 % av respondenterna jobbar i en organisation med 1000-4999 anställda, 5 % i en organisation med 5000-9999 anställda och 10 % i en med 10000+ dito.

WHITE PAPER