Teknisk transformation

Från teknik till värdeskapande

Utan teknik är IT ingenting. Därför har Kontract all nödvändig kompetens för att kunna omvandla tekniken till det den ska vara: en förutsättning för ett värdeskapande IT-stöd – som i sin tur är en förutsättning för en framgångsrik och konkurrenskraftig verksamhet.

Kontract optimerar tekniken och ser till att den genom flexibilitet och dynamik ger ett fulländat IT-stöd åt verksamheten. För oss handlar det om att omsätta verksamhetens behov i tekniska lösningar och undvika att tekniken blir ett självändamål.

Arkitektur

Sammansättningen av IT-tjänster blir allt mer komplex och diversifierad. För att helheten ska bli både kostnadseffektiv och flexibel krävs en genomarbetad arkitektur för både applikationer och infrastruktur. Vi hjälper till med såväl utformning som införande av modern arkitektur för alla delar av IT-stödet. 

Hybridleveranser och molntjänster

Ett flexibelt IT-stöd tar tillvara på de fördelar som finns genom molntjänster och omsätter dem till ett enhetligt och väl fungerande IT-stöd. Vi hjälper er att hitta rätt balans mellan molntjänster och interna tjänster.

Säkerhet

Tillgång till information är en förutsättning för att driva en verksamhet, ta beslut och skapa konkurrensfördelar. Det gäller att säkerställa att rätt information är tillgänglig för rätt individer vid rätt tidpunkt. Vi hjälper er med utredning och införande genom hela kedjan – från övergripande nivå till tekniskt skydd.

Joakim Femermo
Affärsområdeschef, Teknisk transformation
Joakim svarar på alla dina frågor om teknisk transformation och vad det kan göra för din verksamhet.

Kontakta mig

Våra kunder har ordet

/vara-uppdrag/martin-servera
./sites/all/themes/impera_theme/images/uppdrag-no-image.jpg
"Kontract har inget vinstintresse i att sälja eller rekommendera specifika produkter eller hårdvara. Deras intresse ligger enbart i att hjälpa Martin&Servera att fortsätta utvecklas."
Göran Matz, IT-direktör
/vara-uppdrag/billerudkorsnas
./sites/all/themes/impera_theme/images/uppdrag-no-image.jpg
"Anledningen till att vi valde Kontract är dels deras kompetens och erfarenhet, men också att vi känner ett stort förtroende för dem och vet att de är pålitliga."
Fredrik Öster, IT Manager Operations
/vara-uppdrag/atlas-copco
./sites/all/themes/impera_theme/images/uppdrag-no-image.jpg
"Vi värdesätter att Kontracts konsulter har erfarenhet inom både IT, management och styrning. De tillför stort värde till organisationen."
Niclas Matstoms, IT-chef
/vara-uppdrag/molnlycke-health-care
./sites/all/themes/impera_theme/images/uppdrag-no-image.jpg
"Kontract är en mindre spelare på IT-managementsidan som tack vare sin flexibilitet och lyhördhet har kunnat möta upp vårt behov på ett bra sätt."
Lars Jerrestrand

Kontracts andra affärsområden

Process och projektstyrning
Grundläggande för ett kostnadseffektivt IT-stöd med fokus på att skapa resultat i verksamheten är väl fungerande IT-processer och projektleveranser. Kontract hjälper till att skapa effektiva och lönsamma arbetssätt, både inom IT och som en viktig bro mellan IT och övrig verksamhet. Allt för att IT-processerna ska skapa värde, inte frustration.
Sourcing och upphandling
Kontract leder dig rätt vid upphandling och styrning av externa IT-tjänster. Vi ser till att det IT-stöd som levereras av parter utanför din egen organisation är både effektivt och ändamålsenligt – och verkligen tillför din verksamhet rätt värde och resultat.
Strategi och ledning
IT är idag en självklar del i alla verksamheters konkurrenskraft. Därför är också strategier och styrning av IT självklara och viktiga verktyg. Detta för att förändra och driva utvecklingen av IT i riktning mot största möjliga värde. Kontract erbjuder en rad tjänster kring strategisk förflyttning och utveckling av IT mot dessa mål.

Följ
Kontract

Kontracts nyhetsbrev

Kontract på linkedin

Kontract på Google+

Kontract på facebook

WHITE PAPER

Förvärv och företagsöverlåtelser har blivit en central metod att driva tillväxt och lönsamhet. Trots det misslyckas enligt studier mellan 60 och 90 procent av alla sammanslagningar med att skapa de värden de avsett.

I majoriteten av affärerna är digital teknik – IT M&A (IT Mergers and Acquisitions) – en central nyckelfaktor för att lyckas.

WHITE PAPER

Hur ofta läser eller hör du orden ”Målet med IT är att stödja och utveckla verksamheten”? De flesta CIO:er har detta som mål men lT fastnar ofta i att hantera vardagen med löpande förändringar och incidenthantering.

För organisationer som har sin IT-miljö outsourcad är det svårt att uppnå förväntad effekt och relationen når sällan partnerskap utan stannar vid en kund-leverantörsrelation där proaktivitet och gemensamma visioner och mål är bristfälliga eller helt saknas.

Den här bloggserien i tre delar behandlar vilka avtals- och samverkansformer som bör beaktas...