Strategi och ledning

Strategi och ledning

IT är idag en självklar del i alla verksamheters konkurrenskraft. Därför är också strategier och styrning av IT självklara och viktiga verktyg. Detta för att förändra och driva utvecklingen av IT i riktning mot största möjliga värde. Kontract erbjuder en rad tjänster kring strategisk förflyttning och utveckling av IT mot dessa mål.

IT är ett starkt redskap för att skapa konkurrensfördelar och mervärden i alla verksamheter. Därför blir kopplingen mellan verksamhetsmål och IT mål allt viktigare. Med IT som en central del i hur verksamheten når sina mål ställs också höga krav på att kontinuerligt förändra IT mot dessa mål. 

Strategi och ledning

En väl genomarbetad strategi för IT möjliggör och stödjer hela verksamhetens strategier och mål. Rätt styrning resulterar i att utveckling sker i den riktning som strategin pekar.

Förändringsledning

Att uppnå förändringar som består över tid är en utmaning. En kombination av drivkrafter, kultur, beteenden och styrning resulterar tyvärr ofta i att resultatet av önskad förändring uteblir. Vi lotsar er genom en förändringsresa och tillför nödvändiga perspektiv och erfarenhet i syfte att skapa förändringar som ger rätt resultat över tid.

Program och portföljstyrning

En väl fungerade IT-organisation stödjer utvecklingen inom alla delar av en verksamhet på ett effektivt sätt. Det kräver ofta bra samordning, planering och prioritering av både verksamhetens och IT:s resurser. Vi hjälper till med utformning, granskning och införande av arbetssätt för program och portföljstyrning.

Ulrika Sjöblom
Affärsområdeschef Strategi och ledning
Ulrika svarar på alla dina frågor om strategi och ledning och vad det kan göra för din verksamhet.

Kontakta mig

Våra kunder har ordet

/vara-uppdrag/billerudkorsnas
./sites/all/themes/impera_theme/images/uppdrag-no-image.jpg
"Anledningen till att vi valde Kontract är dels deras kompetens och erfarenhet, men också att vi känner ett stort förtroende för dem och vet att de är pålitliga."
Fredrik Öster, IT Manager Operations
/vara-uppdrag/loomis
./sites/all/themes/impera_theme/images/uppdrag-no-image.jpg
"Kontracts förmåga att vara flexibla och anpassningsbara har underlättat projektet avsevärt. För mig är det vad som kännetecknar ett professionellt angreppssätt."
Magnus Åkerlind, Director of Global IT Coordination
/vara-uppdrag/tre-kommuner
./sites/all/themes/impera_theme/images/uppdrag-no-image.jpg
"Förvaltning, förändring och utveckling – olika situationer och olika projekt där Kontract verkat som katalysator genom projektledning och expertstöd."
/vara-uppdrag/molnlycke-health-care
./sites/all/themes/impera_theme/images/uppdrag-no-image.jpg
"Kontract är en mindre spelare på IT-managementsidan som tack vare sin flexibilitet och lyhördhet har kunnat möta upp vårt behov på ett bra sätt."
Lars Jerrestrand

Kontracts andra affärsområden

Process och projektstyrning
Grundläggande för ett kostnadseffektivt IT-stöd med fokus på att skapa resultat i verksamheten är väl fungerande IT-processer och projektleveranser. Kontract hjälper till att skapa effektiva och lönsamma arbetssätt, både inom IT och som en viktig bro mellan IT och övrig verksamhet. Allt för att IT-processerna ska skapa värde, inte frustration.
Sourcing och upphandling
Kontract leder dig rätt vid upphandling och styrning av externa IT-tjänster. Vi ser till att det IT-stöd som levereras av parter utanför din egen organisation är både effektivt och ändamålsenligt – och verkligen tillför din verksamhet rätt värde och resultat.
Teknisk transformation
Utan teknik är IT ingenting. Därför har Kontract all nödvändig kompetens för att kunna omvandla tekniken till det den ska vara: en förutsättning för ett värdeskapande IT-stöd – som i sin tur är en förutsättning för en framgångsrik och konkurrenskraftig verksamhet.

Följ
Kontract

Kontracts nyhetsbrev

Kontract på linkedin

Kontract på Google+

Kontract på facebook

WHITE PAPER

EU har beslutat om en ny förordning som innehåller regler om hur du får behandla dessa personuppgifter. Förordningen börjar gälla den 25 maj 2018 och kallas dataskyddsförordningen eller GDPR (en förkortning av General Data Protection Regulation som förordningen kallas på engelska).

WHITE PAPER

Svenska företag lägger i dag mer pengar än någonsin på it. Varje år spenderar företagen över 50 miljarder kronor på it av olika slag och det är en siffra som bara ökar. Mest ökar kostnaderna för mjukvara, som har gått upp nästan 60 procent på sex år. Samtidigt har utgifterna för leasing nästan halverats på några få år.

WHITE PAPER

Förvärv och företagsöverlåtelser har blivit en central metod att driva tillväxt och lönsamhet. Trots det misslyckas enligt studier mellan 60 och 90 procent av alla sammanslagningar med att skapa de värden de avsett.

I majoriteten av affärerna är digital teknik – IT M&A (IT Mergers and Acquisitions) – en central nyckelfaktor för att lyckas.

WHITE PAPER

Hur ofta läser eller hör du orden ”Målet med IT är att stödja och utveckla verksamheten”? De flesta CIO:er har detta som mål men lT fastnar ofta i att hantera vardagen med löpande förändringar och incidenthantering.

För organisationer som har sin IT-miljö outsourcad är det svårt att uppnå förväntad effekt och relationen når sällan partnerskap utan stannar vid en kund-leverantörsrelation där proaktivitet och gemensamma visioner och mål är bristfälliga eller helt saknas.

Den här bloggserien i tre delar behandlar vilka avtals- och samverkansformer som bör beaktas...