Sourcing och upphandling

Sourcing och upphandling

Kontract leder dig rätt vid upphandling och styrning av externa IT-tjänster. Vi ser till att det IT-stöd som levereras av parter utanför din egen organisation är både effektivt och ändamålsenligt – och verkligen tillför din verksamhet rätt värde och resultat.

En upphandling av IT är ofta komplex. Inte minst om du använder en blandning av interna och externa IT-leveranser.  Du kan med fördel ta det bästa från marknadens utbud och kombinera med interna IT-tjänster, men det gäller att ha en genomarbetad strategi, en tydlig kravställning och ett strukturerat genomförande för att lyckas. För att nå rätt resultat krävs en bra samverkan mellan de externa parterna och er egen organisation även efter genomförandet.

Strategi och vägval

En grundförutsättning för ett bra resultat är att använda rätt fördelning av interna och externt levererade IT-tjänster. Vi hjälper er att göra rätt vägval.

Upphandling och avtal

Vi är ett stöd under hela processen kring upphandling: från kravfångst och leverantörsurval till upphandlings- och avtalsprocess.

Leveransstyrning och samverkan

Resultat uppnås först efter att upphandlingen är avslutat och de nya tjänsterna eller leverantörerna börjat arbeta ihop med er. Vi hjälper er att uppnå ett förtroendefullt och framgångsrikt samarbete kring de nya tjänsterna.

Ulrika Sjöblom
Affärsområdeschef Sourcing och upphandling
Ulrika svarar på alla dina frågor om sourcing och upphandling och vad det kan göra för din verksamhet.

Kontakta mig

Våra kunder har ordet

/vara-uppdrag/euromaint-rail
./sites/all/themes/impera_theme/images/uppdrag-no-image.jpg
"Kontract vet hur man gör en bra IT-upphandling! De är både lyhörda för sin kund och har integritet, tekniskt kunnande samt social kompetens."
Mattias Wessman, CIO
/vara-uppdrag/sourcinganalys-och-upphandling-it-drift
./sites/all/themes/impera_theme/images/uppdrag-no-image.jpg
"Med det här avtalet blir vi en del i ett större sammanhang och kan ta del av ett mer standardiserat utbud så att vi snabbare får tillgång till ny teknik och snabbare kan få ut nya tjänster."
Daniel Karlsson, IT-direktör
/vara-uppdrag/molnlycke-health-care
./sites/all/themes/impera_theme/images/uppdrag-no-image.jpg
"Kontract är en mindre spelare på IT-managementsidan som tack vare sin flexibilitet och lyhördhet har kunnat möta upp vårt behov på ett bra sätt."
Lars Jerrestrand
/node/512
./sites/all/themes/impera_theme/images/uppdrag-no-image.jpg
"Kontract har inget vinstintresse i att sälja eller rekommendera specifika produkter eller hårdvara. Deras intresse ligger enbart i att hjälpa Martin&Servera att fortsätta utvecklas."
Göran Matz, IT-direktör

Kontracts andra affärsområden

Process och projektstyrning
Grundläggande för ett kostnadseffektivt IT-stöd med fokus på att skapa resultat i verksamheten är väl fungerande IT-processer och projektleveranser. Kontract hjälper till att skapa effektiva och lönsamma arbetssätt, både inom IT och som en viktig bro mellan IT och övrig verksamhet. Allt för att IT-processerna ska skapa värde, inte frustration.
Strategi och ledning
IT är idag en självklar del i alla verksamheters konkurrenskraft. Därför är också strategier och styrning av IT självklara och viktiga verktyg. Detta för att förändra och driva utvecklingen av IT i riktning mot största möjliga värde. Kontract erbjuder en rad tjänster kring strategisk förflyttning och utveckling av IT mot dessa mål.
Teknisk transformation
Utan teknik är IT ingenting. Därför har Kontract all nödvändig kompetens för att kunna omvandla tekniken till det den ska vara: en förutsättning för ett värdeskapande IT-stöd – som i sin tur är en förutsättning för en framgångsrik och konkurrenskraftig verksamhet.

Följ
Kontract

Kontracts nyhetsbrev

Kontract på linkedin

Kontract på Google+

Kontract på facebook

WHITE PAPER

Hur ofta läser eller hör du orden ”Målet med IT är att stödja och utveckla verksamheten”? De flesta CIO:er har detta som mål men lT fastnar ofta i att hantera vardagen med löpande förändringar och incidenthantering.

För organisationer som har sin IT-miljö outsourcad är det svårt att uppnå förväntad effekt och relationen når sällan partnerskap utan stannar vid en kund-leverantörsrelation där proaktivitet och gemensamma visioner och mål är bristfälliga eller helt saknas.

Den här bloggserien i tre delar behandlar vilka avtals- och samverkansformer som bör beaktas...

WHITE PAPER

Hur ofta läser eller hör du orden ”Målet med IT är att stödja och utveckla verksamheten”? De flesta CIO:er har detta som mål men lT fastnar ofta i att hantera vardagen med löpande förändringar och incidenthantering.

För organisationer som har sin IT-miljö outsourcad är det svårt att uppnå förväntad effekt och relationen når sällan partnerskap utan stannar vid en kund-leverantörsrelation där proaktivitet och gemensamma visioner och mål är bristfälliga eller helt saknas.

Den här bloggserien i tre delar kommer att behandla vilka avtals- och samverkansformer som bör beaktas samt hur ett annat...

WHITE PAPER

Förvärv och företagsöverlåtelser har blivit en central metod att driva tillväxt och lönsamhet. Trots det misslyckas enligt studier mellan 60 och 90 procent av alla sammanslagningar med att skapa de värden de avsett.

I majoriteten av affärerna är digital teknik – IT M&A (IT Mergers and Acquisitions) – en central nyckelfaktor för att lyckas.

WHITE PAPER

Hur ofta läser eller hör du orden ”Målet med IT är att stödja och utveckla verksamheten”? De flesta CIO:er har detta som mål men lT fastnar ofta i att hantera vardagen med löpande förändringar och incidenthantering.

För organisationer som har sin IT-miljö outsourcad är det svårt att uppnå förväntad effekt och relationen når sällan partnerskap utan stannar vid en kund-leverantörsrelation där proaktivitet och gemensamma visioner och mål är bristfälliga eller helt saknas.

Den här bloggserien i tre delar behandlar vilka avtals- och samverkansformer som bör beaktas...