Process och projektstyrning

Process och projektstyrning

Grundläggande för ett kostnadseffektivt IT-stöd med fokus på att skapa resultat i verksamheten är väl fungerande IT-processer och projektleveranser. Kontract hjälper till att skapa effektiva och lönsamma arbetssätt, både inom IT och som en viktig bro mellan IT och övrig verksamhet. Allt för att IT-processerna ska skapa värde, inte frustration.

Rätt utformade processer och arbetssätt kännetecknas av god effektivitet, fokus på de viktiga frågorna och en transparens kring förväntningar och skapat resultat. Omvänt leder brister i arbetssätten och processerna till ökade kostnader, minskad kvalitet och en otydlighet kring förväntningar mellan IT och övrig verksamhet. 

IT-processer och tjänster

Effektiva arbetssätt inom IT är en förutsättning för tillhandahållandet av IT-tjänster med rätt kvalitet och kostnad. Vi hjälper till med utvärdering och utveckling av IT-processer och tjänster (IT Service Management).

Förvaltningsstyrning

Förvaltningsstyrning handlar om att kontinuerligt utveckla verksamhetsnära IT-tjänster och applikationer så att dessa skapar högsta möjliga mervärde till verksamheten. Vi hjälper till att granska, utveckla eller införa en förvaltningsmodell som möjliggör effekthemtagning i verksamheten.

Projektledning

Projektledning innebär både att driva projekt på ett framgångsrikt sätt och att skapa förutsättningar för en framgångsrik projektverksamhet. Vi bidrar både som projektledare samt genom att analysera befintlig projektmodell och finnas med som stöd hela vägen till införande eller utveckling av densamma.

Peter Funk
Affärsområdeschef Process och projektstyrning
Peter svarar på alla dina frågor om process och projektstyrning och vad det kan göra för din verksamhet.

Kontakta mig

Våra kunder har ordet

/vara-uppdrag/orebro-kommun
./sites/all/themes/impera_theme/images/uppdrag-no-image.jpg
"Vi tog kontakt med Kontract eftersom de kunde ge oss senior projektledning kombinerat med rätt kompetensmix inom komplex IT."
Christer Wilén, Controller
/vara-uppdrag/promedia
./sites/all/themes/impera_theme/images/uppdrag-no-image.jpg
"Vi ser Kontract som en pålitlig och kompetent partner i det ständiga förändrings- och förbättringsarbetet som vi genomför löpande på Promedia."
Marika Eriksson-Norgren, IT-chef
/vara-uppdrag/billerudkorsnas
./sites/all/themes/impera_theme/images/uppdrag-no-image.jpg
"Anledningen till att vi valde Kontract är dels deras kompetens och erfarenhet, men också att vi känner ett stort förtroende för dem och vet att de är pålitliga."
Fredrik Öster, IT Manager Operations
/node/512
./sites/all/themes/impera_theme/images/uppdrag-no-image.jpg
"Kontract har inget vinstintresse i att sälja eller rekommendera specifika produkter eller hårdvara. Deras intresse ligger enbart i att hjälpa Martin&Servera att fortsätta utvecklas."
Göran Matz, IT-direktör

Kontracts andra affärsområden

Sourcing och upphandling
Kontract leder dig rätt vid upphandling och styrning av externa IT-tjänster. Vi ser till att det IT-stöd som levereras av parter utanför din egen organisation är både effektivt och ändamålsenligt – och verkligen tillför din verksamhet rätt värde och resultat.
Strategi och ledning
IT är idag en självklar del i alla verksamheters konkurrenskraft. Därför är också strategier och styrning av IT självklara och viktiga verktyg. Detta för att förändra och driva utvecklingen av IT i riktning mot största möjliga värde. Kontract erbjuder en rad tjänster kring strategisk förflyttning och utveckling av IT mot dessa mål.
Teknisk transformation
Utan teknik är IT ingenting. Därför har Kontract all nödvändig kompetens för att kunna omvandla tekniken till det den ska vara: en förutsättning för ett värdeskapande IT-stöd – som i sin tur är en förutsättning för en framgångsrik och konkurrenskraftig verksamhet.

Följ
Kontract

Kontracts nyhetsbrev

Kontract på linkedin

Kontract på Google+

Kontract på facebook

WHITE PAPER

EU har beslutat om en ny förordning som innehåller regler om hur du får behandla dessa personuppgifter. Förordningen börjar gälla den 25 maj 2018 och kallas dataskyddsförordningen eller GDPR (en förkortning av General Data Protection Regulation som förordningen kallas på engelska).

WHITE PAPER

PUL och Dataskyddsdirektivet från 1995 ersätts av GDPR och blir en ny svensk förordning som börjar gälla 25:e Maj 2018. Denna nya förordning syftar till att stärka rättigheterna för personer inom EU och ge dem verklig kontroll över sina personuppgifter. Samtidigt syftar den till att underlätta för företag som har verksamhet i flera olika EU-länder. Förordningen innebär en klar skärpning av regelverket för hur organisationer som verkar inom EU får samla in, ge tillgång till, lagra och hantera personligt data. Några av förändringarna är:

WHITE PAPER

Förvärv och företagsöverlåtelser har blivit en central metod att driva tillväxt och lönsamhet. Trots det misslyckas enligt studier mellan 60 och 90 procent av alla sammanslagningar med att skapa de värden de avsett.

I majoriteten av affärerna är digital teknik – IT M&A (IT Mergers and Acquisitions) – en central nyckelfaktor för att lyckas.

WHITE PAPER

Hur ofta läser eller hör du orden ”Målet med IT är att stödja och utveckla verksamheten”? De flesta CIO:er har detta som mål men lT fastnar ofta i att hantera vardagen med löpande förändringar och incidenthantering.

För organisationer som har sin IT-miljö outsourcad är det svårt att uppnå förväntad effekt och relationen når sällan partnerskap utan stannar vid en kund-leverantörsrelation där proaktivitet och gemensamma visioner och mål är bristfälliga eller helt saknas.

Den här bloggserien i tre delar behandlar vilka avtals- och samverkansformer som bör beaktas...