Mikael gillar problem som måste lösas snabbt

Mikael Gustafson är teknikspecialist på Kontract. Just nu är han anlitad som systemansvarig hos en av Kontracts kunder. Mikael ansvarar där för kundens klienthantering och deras Active Directory med alla konton.

–Det är lite ovanligt att man som konsult får så stort förtroende, säger Mikael. Men hos den här kunden blir vi konsulter verkligen som anställda. Vi får stort förtroende och vi kan säga vad vi tycker. Det gör det såklart mycket lättare för mig som konsult att vara lyhörd och smidig mot kunden så att den får det den vill.

Vill "automatisera bort sig själv"
Mikaels specialitet är att hela tiden tänka automatisering. Han skämtar om att han försöker ”automatisera bort sig själv”. Hans motto är att om han gör en uppgift varje dag är det bättre att han gör ett skript som kan göra det åt honom.

Utmanande arbete och korta beslutsvägar
Mikael arbetade tidigare på ett större konsultbolag och hade egentligen inte tänkt byta jobb. Men när han fick frågan i mitten av 2014 av Kontract och fick veta mer om den starka frammarsch som Kontract är på blev han intresserad. Han tyckte att arbetsuppgifterna lät utmanande och gillade att få jobba tillsammans med både teknikspecialister och specialister inom helt andra områden, som verksamhetsutveckling och upphandling.

–Jag tilltalades också av personalpolitiken på Kontract. Det är kort väg till beslut och snabba ryck. Undrar man något är det bara att fråga, utan att det ska behöva gå till någon chef i Stockholm eller någon annan stans. Om det behövs så fixar sig allting väldigt fort här.

Team med olika kompetenser stärker
Mikael gillar också Kontracts sätt att jobba med särskilda team för varje kundleverans. Trots att han bara jobbat i ett halvår på Kontract har han redan fått känna på Kontracts styrka i att kunna sätta ihop rätt kompetenser för att lösa olika incidenter. 

–Man lär sig jättemycket av att komma med olika infallsvinklar på en fråga eller ett problem. Det är verkligen bara positivt och en enorm styrka att vi har så olika kompetenser.

Gillar att snabbt behöva lösa problem
Mikael berättar att han inte kan peka ut vad som är det bästa med att jobba på Kontract. Han tycker att allting är bra, och tycker att han har ett både roligt och utmanande arbete. De allra roligaste dagarna är när det kommer in problem som måste lösas snabbt.

– De roligaste dagarna är när jag får reda på ett problem som jag måste lösa snabbt. Jag gillar känslan att sitta och klura på ett problem och vid dagens slut ha löst det.

Mikael Gustafsson

Följ
Kontract

Kontracts nyhetsbrev

Kontract på linkedin

Kontract på Google+

Kontract på facebook

WHITE PAPER

Förvärv och företagsöverlåtelser har blivit en central metod att driva tillväxt och lönsamhet. Trots det misslyckas enligt studier mellan 60 och 90 procent av alla sammanslagningar med att skapa de värden de avsett.

I majoriteten av affärerna är digital teknik – IT M&A (IT Mergers and Acquisitions) – en central nyckelfaktor för att lyckas.

WHITE PAPER

Hur ofta läser eller hör du orden ”Målet med IT är att stödja och utveckla verksamheten”? De flesta CIO:er har detta som mål men lT fastnar ofta i att hantera vardagen med löpande förändringar och incidenthantering.

För organisationer som har sin IT-miljö outsourcad är det svårt att uppnå förväntad effekt och relationen når sällan partnerskap utan stannar vid en kund-leverantörsrelation där proaktivitet och gemensamma visioner och mål är bristfälliga eller helt saknas.

Den här bloggserien i tre delar behandlar vilka avtals- och samverkansformer som bör beaktas...