Ann drivs av att sätta sig in i nya organisationer

Ann Fahlin kom till Kontract i mars 2014. Hon har bara varma ord att säga om den mix av kompetenta konsulter som finns på Kontract, och säger att det präglar Kontract som arbetsplats.

– De anställda här är väldigt starka och kompetenta individer, men samtidigt med en ödmjukhet som tar oss framåt. I våra relativt små team som vi ofta bildar blandas kompetenserna, kreativiteten flödar och alla tar sitt ansvar och driver arbetet framåt gemensamt, säger Ann.

Ann var långt ifrån säker på att hon ville byta företag när hon såg annonsen från Kontract när hon satt och slösurfade. Jobbet och företaget verkade så utmanande och framgångsrikt att hon faktiskt tvivlade på att ett sådant bolag kunde finnas i Örebro, men efter att ha träffat Kristian Franzén, medgrundare och vd, och fått höra mer om Kontract var hon säker på att det inte bara var en fasad. Men skulle hon våga lämna ett företag med 15 000 anställda för ett litet konsultbolag som då var 20 personer?

– Det var naturligtvis en stor resa och en stor risk. Men jag kände ändå till slut att det här är ett företag och en resa som kändes så spännande att jag vill vara med. Det fanns en så tydlig plan framåt att det var lätt för mig att ta till mig målen och se hur jag skulle bidra till målen.

Kombination av arbetsområden
Jobbet är en kombination av projektledning, upphandling och analysuppdrag. Där får Ann användning för sin bakgrund som projektledare och programledare och av att hon på sitt tidigare arbete jobbade med att svara på både offentliga och privata upphandlingar. Ann berättar att hon är målinriktad och har förmågan att skapa ett arbetsklimat i sitt team som gör att de når målen tillsammans.

Lyfter varandras kompetens i små, unika team
Just Kontracts sätt att jobba i mindre team, som sätts ihop särskilt för varje kundleverans, innebär en extra dimension i arbetet. Ann gillar att så olika kompetenser, som alla bidrar till leveransen, samlas i små och kreativa team.

– Vi lär oss jättemycket av varandra i teamen. Kompetens smittar ju som bekant, så vi lyfter varandra kompetensmässigt tack vare att vi har de här olika delarna hos oss.

Nyfiken och aldrig fullärd
Att jobba med olika kompetenser ger näring åt Anns nyfikenhet för att lära sig mer. Hon säger själv att en av hennes bästa egenskaper är att hon vet att hon alltid kan lära sig mer, och har kvar en stor nyfikenhet. Det kan handla om att få lära sig mer om en bransch, om ett företag eller om ett specifikt kompetensområde. Hon drivs av att få sätta sig in i en ny verksamhet, förstå vad som är absolut viktigast för den organisationen och förstå hur de kan stötta de delarna på bästa sätt.

Det bästa med jobbet på Kontract är de många spännande och utmanande uppdragen från landets största myndigheter och företag. Ann tycker att det är fantastiskt att lilla Kontract finns just i Örebro och har alla de här uppdragen.

Kunder, team och finkaffe gör en bra dag
En riktigt bra dag på jobbet får Ann både träffa kunder – i mötet med kunden kan hon få sin nyfikenhet stillad och får mycket av kreativiteten – och jobba i sina team. Hon gillar att i teamet få skapa något och driva varandra framåt.

– Och en riktigt, riktigt bra dag börjar med att någon bryggt finkaffe när jag kommer in på kontoret, avslutar Ann med ett leende.

Ann Fahlin

Följ
Kontract

Kontracts nyhetsbrev

Kontract på linkedin

Kontract på Google+

Kontract på facebook

WHITE PAPER

Förvärv och företagsöverlåtelser har blivit en central metod att driva tillväxt och lönsamhet. Trots det misslyckas enligt studier mellan 60 och 90 procent av alla sammanslagningar med att skapa de värden de avsett.

I majoriteten av affärerna är digital teknik – IT M&A (IT Mergers and Acquisitions) – en central nyckelfaktor för att lyckas.

WHITE PAPER

Hur ofta läser eller hör du orden ”Målet med IT är att stödja och utveckla verksamheten”? De flesta CIO:er har detta som mål men lT fastnar ofta i att hantera vardagen med löpande förändringar och incidenthantering.

För organisationer som har sin IT-miljö outsourcad är det svårt att uppnå förväntad effekt och relationen når sällan partnerskap utan stannar vid en kund-leverantörsrelation där proaktivitet och gemensamma visioner och mål är bristfälliga eller helt saknas.

Den här bloggserien i tre delar behandlar vilka avtals- och samverkansformer som bör beaktas...