Vår viktigaste tillgång

Alla konsulter och experter på Kontract har en gedigen erfarenhet och kunskap inom verksamhetsutveckling och IT. Genomsnittlig relevant yrkeserfarenhet per anställd är inte mindre än tjugo år. Därför kan vi hantera såväl höga verksamhets- och funktionalitetskrav som komplexa situationer i våra kunders organisationer.

Vi lägger stor vikt vid den enskilda konsultens personliga utveckling inom områden som inte nödvändigtvis är knutna till konsultens specialistområde. Alla konsulter inom Kontract ges stort eget ansvar, handlingsfrihet och utvecklingsmöjligheter samt är involverade i alla delar av bolagets verksamhet.

Läs medarbetarnas egna upplevelser av Kontract — se våra medarbetarporträtt med Ann, Mikael och Peter.

Utmana oss?
Träffa och utmana konsulterna i ett möte.

Följ
Kontract

Kontracts nyhetsbrev

Kontract på linkedin

Kontract på Google+

Kontract på facebook

WHITE PAPER

Hur ofta läser eller hör du orden ”Målet med IT är att stödja och utveckla verksamheten”? De flesta CIO:er har detta som mål men lT fastnar ofta i att hantera vardagen med löpande förändringar och incidenthantering.

För organisationer som har sin IT-miljö outsourcad är det svårt att uppnå förväntad effekt och relationen når sällan partnerskap utan stannar vid en kund-leverantörsrelation där proaktivitet och gemensamma visioner och mål är bristfälliga eller helt saknas.

Den här bloggserien i tre delar kommer att behandla vilka avtals- och samverkansformer som bör beaktas om en större...

WHITE PAPER

EU har beslutat om en ny förordning som innehåller regler om hur du får behandla dessa personuppgifter. Förordningen börjar gälla den 25 maj 2018 och kallas dataskyddsförordningen eller GDPR (en förkortning av General Data Protection Regulation som förordningen kallas på engelska).