Vår viktigaste tillgång

Alla konsulter och experter på Kontract har en gedigen erfarenhet och kunskap inom verksamhetsutveckling och IT. Genomsnittlig relevant yrkeserfarenhet per anställd är inte mindre än tjugo år. Därför kan vi hantera såväl höga verksamhets- och funktionalitetskrav som komplexa situationer i våra kunders organisationer.

Vi lägger stor vikt vid den enskilda konsultens personliga utveckling inom områden som inte nödvändigtvis är knutna till konsultens specialistområde. Alla konsulter inom Kontract ges stort eget ansvar, handlingsfrihet och utvecklingsmöjligheter samt är involverade i alla delar av bolagets verksamhet.

Läs medarbetarnas egna upplevelser av Kontract — se våra medarbetarporträtt med Ann, Mikael och Peter.

Utmana oss?
Träffa och utmana konsulterna i ett möte.

Följ
Kontract

Kontracts nyhetsbrev

Kontract på linkedin

Kontract på Google+

Kontract på facebook

WHITE PAPER

EU har beslutat om en ny förordning som innehåller regler om hur du får behandla dessa personuppgifter. Förordningen börjar gälla den 25 maj 2018 och kallas dataskyddsförordningen eller GDPR (en förkortning av General Data Protection Regulation som förordningen kallas på engelska).

WHITE PAPER

Svenska företag lägger i dag mer pengar än någonsin på it. Varje år spenderar företagen över 50 miljarder kronor på it av olika slag och det är en siffra som bara ökar. Mest ökar kostnaderna för mjukvara, som har gått upp nästan 60 procent på sex år. Samtidigt har utgifterna för leasing nästan halverats på några få år.