Styrelse

Kristian Franzén

Kristian Franzén

Född 1975. VD och delägare i Kontract. Tidigare affärsområdeschef på Nethouse Sverige AB samt Senior Manager hos PriceWaterhouseCoopers. Dessförinnan konsult hos Optimation New Zealand Ltd.

Susanna Marcus

Susanna Marcus

Född 1965. Styrelseordförande. Arbetar sedan 2013 som styrelseproffs och affärskonsult i egen regi. Ledamot i Proffice AB och IAMIP AB. Har tidigare varit VD på JB Education AB, Poolia och Fujitsu Services.

Ingela Holmberg

Hendrik Trepp

Född 1962. Arbetar sedan 2015 som investerare och affärsutvecklare i egen regi. Medverkar som aktiv ägare i flera mindre bolag i Norden. Har tidigare varit grundare och VD på det börsnoterade management-konsultbolaget Capacent.

Stefan Alkman

Stefan Alkman

Född 1972. Ledamot och delägare i Kontract. Tidigare IT-arkitekt på Precio Systemutveckling samt affärsområdesansvarig hos Martinsson.

Tony Cornelius

Tony Cornelius

Född 1968. Ledamot. Tony har ett förflutet inom konsultbranschen som VD i både privata och noterade bolag. Tony har femton års erfarenhet av marknadsföring och varumärksesbyggande. I grunden är Tony marknadsekonom och verkar idag som affärskonsult och styrelseproffs.

 

Följ
Kontract

Kontracts nyhetsbrev

Kontract på linkedin

Kontract på Google+

Kontract på facebook

WHITE PAPER

Förvärv och företagsöverlåtelser har blivit en central metod att driva tillväxt och lönsamhet. Trots det misslyckas enligt studier mellan 60 och 90 procent av alla sammanslagningar med att skapa de värden de avsett.

I majoriteten av affärerna är digital teknik – IT M&A (IT Mergers and Acquisitions) – en central nyckelfaktor för att lyckas.

WHITE PAPER

Hur ofta läser eller hör du orden ”Målet med IT är att stödja och utveckla verksamheten”? De flesta CIO:er har detta som mål men lT fastnar ofta i att hantera vardagen med löpande förändringar och incidenthantering.

För organisationer som har sin IT-miljö outsourcad är det svårt att uppnå förväntad effekt och relationen når sällan partnerskap utan stannar vid en kund-leverantörsrelation där proaktivitet och gemensamma visioner och mål är bristfälliga eller helt saknas.

Den här bloggserien i tre delar behandlar vilka avtals- och samverkansformer som bör beaktas...