Redo att utvecklas?

Vi utmanar dig att utvecklas tillsammans med oss och våra kunder i några av Sveriges mest intressanta och komplexa IT-uppdrag!

Vi är ett företag som har hög energi och korta beslutsvägar och du kommer att vara med och bidra till företagets utveckling, likväl som ökad verksamhetsnytta för våra kunder.

För oss är det viktigt att våra medarbetare till fullo förstår vad det innebär att vara konsult och känner ett starkt engagemang mot våra kunder. I våra uppdrag har vi ofta en drivande roll vilket innebär att du måste vara en utpräglad lagspelare. För att vara trovärdiga i våra relationer har vi modet att vara ärliga mot våra kunder, kunden kan alltid lita på de besked vi ger.

Våra kunder ställer höga krav på våra konsulter. För att kunna möta dessa krav satsar vi mycket på våra medarbetare när det gäller kompetensutveckling, coachning och mentorskap. Att ha engagerade medarbetare som vill utvecklas är vår utstakade väg till fortsatt framgång.

Känns detta som rätt utmaning för dig och har du erfarenhet av att leverera kvalificerade konsulttjänster inom management, IT och projektledning? 

Just nu behöver vi särkskilt stärka dessa lagdelar:

Ta steget!
Låt oss ses och se om du är redo för nästa steg

Följ
Kontract

Kontracts nyhetsbrev

Kontract på linkedin

Kontract på Google+

Kontract på facebook

WHITE PAPER

EU har beslutat om en ny förordning som innehåller regler om hur du får behandla dessa personuppgifter. Förordningen börjar gälla den 25 maj 2018 och kallas dataskyddsförordningen eller GDPR (en förkortning av General Data Protection Regulation som förordningen kallas på engelska).

WHITE PAPER

Svenska företag lägger i dag mer pengar än någonsin på it. Varje år spenderar företagen över 50 miljarder kronor på it av olika slag och det är en siffra som bara ökar. Mest ökar kostnaderna för mjukvara, som har gått upp nästan 60 procent på sex år. Samtidigt har utgifterna för leasing nästan halverats på några få år.