Redo att utvecklas?

Vi utmanar dig att utvecklas tillsammans med oss och våra kunder i några av Sveriges mest intressanta och komplexa IT-uppdrag!

Vi är ett företag som har hög energi och korta beslutsvägar och du kommer att vara med och bidra till företagets utveckling, likväl som ökad verksamhetsnytta för våra kunder.

För oss är det viktigt att våra medarbetare till fullo förstår vad det innebär att vara konsult och känner ett starkt engagemang mot våra kunder. I våra uppdrag har vi ofta en drivande roll vilket innebär att du måste vara en utpräglad lagspelare. För att vara trovärdiga i våra relationer har vi modet att vara ärliga mot våra kunder, kunden kan alltid lita på de besked vi ger.

Våra kunder ställer höga krav på våra konsulter. För att kunna möta dessa krav satsar vi mycket på våra medarbetare när det gäller kompetensutveckling, coachning och mentorskap. Att ha engagerade medarbetare som vill utvecklas är vår utstakade väg till fortsatt framgång.

Känns detta som rätt utmaning för dig och har du erfarenhet av att leverera kvalificerade konsulttjänster inom management, IT och projektledning? 

Just nu behöver vi särkskilt stärka dessa lagdelar:

Ta steget!
Låt oss ses och se om du är redo för nästa steg

Följ
Kontract

Kontracts nyhetsbrev

Kontract på linkedin

Kontract på Google+

Kontract på facebook

WHITE PAPER

Förvärv och företagsöverlåtelser har blivit en central metod att driva tillväxt och lönsamhet. Trots det misslyckas enligt studier mellan 60 och 90 procent av alla sammanslagningar med att skapa de värden de avsett.

I majoriteten av affärerna är digital teknik – IT M&A (IT Mergers and Acquisitions) – en central nyckelfaktor för att lyckas.

WHITE PAPER

Hur ofta läser eller hör du orden ”Målet med IT är att stödja och utveckla verksamheten”? De flesta CIO:er har detta som mål men lT fastnar ofta i att hantera vardagen med löpande förändringar och incidenthantering.

För organisationer som har sin IT-miljö outsourcad är det svårt att uppnå förväntad effekt och relationen når sällan partnerskap utan stannar vid en kund-leverantörsrelation där proaktivitet och gemensamma visioner och mål är bristfälliga eller helt saknas.

Den här bloggserien i tre delar behandlar vilka avtals- och samverkansformer som bör beaktas...