Om företaget

"Vi förändrar IT till ett redskap för affärsutveckling och ökad konkurrenskraft"

Kontract är en oberoende partner utan några affärsmässiga bindningar till vare sig produkter eller leverantörer. Vi analyserar, vägleder och förbättrar din konkurrenskraft genom att ta IT från att bara vara en stödfunktion till ett effektivt redskap för affärsutveckling och ökad konkurrenskraft.

  • Inga partnersamarbeten eller affärskopplingar som påverkar råden vi ger
  • Erfarenhet från komplexa situationer inom både ledarskap, teknik och processer 
  • Följer våra kunder hela vägen från analys till genomförande av förändringsinitiativ
Kundnytta nyckeln till vår starka tillväxt

Kontract har växt kontinuerligt sedan starten 2006. Nyckeln till vår starka tillväxt är våra högkvalitativa leveranser som på ett tydligt sätt bidrar till och utvecklar kundernas affärer. Att våra lösningar skapar nytta för våra kunder.

Grafen nedan visar vår tillväxtutveckling sedan starten. Genom att föra muspekaren över ett årtal ser du den ekonomiska utvecklingen och höjdpunkter för respektive år.

År: 
2006
Tillväxt: 
2
Text: 

Omsättning: Se 2007, sammanslaget bokslut
Viktiga händelser:
- Kristian Franzén, Stefan Alkman och Erik Jakobsson grundar Kontract
- Kontracts första kontor är på Köping-Hultgatan 6 i Örebro

År: 
2007
Tillväxt: 
5,5
Text: 

Omsättning: 5.5 MSEK
Resultat: 2,1 MSEK
Viktiga händelser:
- Kontract anställer sin första konsult

År: 
2008
Tillväxt: 
8,9
Text: 

Omsättning: 8,9 MSEK
Resultat:
2,5 MSEK
Viktiga händelser:
- Kontract ökar omsättningen med 50 procent och växer trots finanskrisen
- Åtta konsulter jobbar nu på Kontract
- Kontract anlitas av bland andra tidningsbolaget Promedia, Läkemedelsverket och Ahlsell
- Kontract flyttar till nya lokaler i centrala Örebro

År: 
2009
Tillväxt: 
10,4
Text: 

Omsättning: 10,4 MSEK
Resultat: 1,9 MSEK
Viktiga händelser:
 - Etablerade kunder som Atlas Copco och Martin Servera fördjupar samarbetet med Kontract
 - Kontract växer med ytterligare två konsulter
 - Extern styrelseordförande och ledamot tillsätts

År: 
2010
Tillväxt: 
14,3
Text: 

Omsättning: 14,3 MSEK
Resultat:
2,3 MSEK
Viktiga händelser:
- Bland andra Billerud Korsnäs, Forma Publishing Group och Trafikverket väljer Kontract
- Etablering av en femårig strategisk tillväxtplan för Kontract
- Tre nya konsulter börjar på Kontract

År: 
2011
Tillväxt: 
21,3
Text: 

Omsättning: 21,3 MSEK
Resultat:
4,5 MSEK
Viktiga händelser:
- Redan i januari blir SCB ny stor kund hos Kontract
- Kontract rankas topp 5 i Sverige, av IT-köparna, i en undersökning av Radar Group
- Euromaint Rail, Länstrafiken i Mälardalen och Specialpedagogiska skolmyndigheten anlitar Kontract
- Växande Kontract kräver nya lokaler, flytt till dagens adress Trädgårdsgatan 14 i Örebro
- Återigen går Kontract som en raket och ökar omsättningen med 50 procent

År: 
2012
Tillväxt: 
25,2
Text: 

Omsättning: 25,2 MSEK
Resultat:
4,3 MSEK
Viktiga händelser:
- Mölnlycke Health Care och Göteborg Energi är två av årets nya kunder
- Kontract blir årets Gasell-företag, av Dagens Industri
- Radars kundnöjdhetsundersökning visar att Kontract är bäst i klassen på kundnöjdhet
- Nominerade till Entrepreneur of the Year av Ernst & Young

År: 
2013
Tillväxt: 
30,6
Text: 

Omsättning: 30,6 MSEK
Resultat:
5,3 MSEK
Viktiga händelser:
- Tungviktare som Transportstyrelsen och Bonnier anlitar Kontract
- Kontract har nu 24 medarbetare
- För andra året i rad blir Kontract utsett till Gasell-företag av Dagens Industri

År: 
2014
Tillväxt: 
78
Text: 

Omsättning: 54,6 MSEK
Resultat:
8,8 MSEK
Viktiga händelser:
- BAE Systems blir ny kund hos Kontract
- Billerud Korsnäs tecknar ramavtal med Kontract
- Nya affärer gör att omsättningen skjuter i höjden och ökar 70 %
- 8 nya medarbetare börjar
- Radar placerar Kontract återigen som etta på listan över företag med nöjdast kunder
- Veckans Affärer utser Kontract till Superföretag
- Kontract blir Gasell för tredje året i rad
- Kontracts styrelseordförande Ingela Holmberg nomineras till Guldklubban

År: 
2015
Tillväxt: 
23
Text: 

Omsättning: 67.5 MSEK
Resultat: 11.1 MSEK
Viktiga händelser:
- Ellevio och Ramirent är två av årets nya kunder
- Kontract består nu av över 50 konsulter
- Susanna Marcus väljs in som styrelseordförande
- Örebrokontoret blir Örebros första aktivitetsbasrade kontor
- Nytt kontor i Göteborg
- Soliditet ger Kontract högsta kreditratingen
- Superföretag och Gasellföretag för andra respektive fjärde året i rad

Bild: 
http://kontract.se/sites/default/files/senioritet_new.png
Text: 

20 års

yrkeserfarenhet i snitt per medarbetare 

Spetskompetens inom IT och erfarenhet från verksamhetsutveckling – vår framgångsfaktor

Med vår unika kombination av specialistkompetens och erfarenhet kan vi tillföra viktiga perspektiv och värdefull kunskap som stärker kundernas affärer och konkurrenskraft.

http://kontract.se/sites/default/files/briefcase_0.png
Procent: 
45
Label: 
Ledning & styrning
Text: 

Kontracts erfarenhet och kunskap inom ledning och styrning av projekt, program och linjeorganisationer gör oss
till en partner med förmåga att utveckla idéer samt ta dessa till handling och relisering av värde.

Procent: 
35
Label: 
Tekniska specialister
Text: 

Tekniken är grundbulten för all IT. Därför har Kontract ett team av branschledande konsulter med såväl djup som bred erfarenhet och kunskap inom teknikområdet.

Procent: 
20
Label: 
Verksamhetsutveckling
Text: 

Eftersom Kontract förädlar kundernas användning av IT i syfte att stärka affären och konkurrenskraften är det självklart för oss att också arbeta med verksamhetsutveckling. På Kontract jobbar några av branschens skarpaste inom området.

Lokalt och globalt - privat och offentligt

Kontract anlitas av organisationer inom såväl privat som offentlig sektor. Det ger oss en mycket god förståelse och kunskap om de respektive segmentens olika förutsättningar och speciella behov. Tack vare att vi har kunduppdrag på både nationell och internationell nivå har vi också utvecklat en förståelse för arbete mellan olika affärskulturer.

Procent: 
47
Label: 
Offentlig
Procent: 
53
Label: 
Privat
Procent: 
66
Label: 
Svenska kunder
Procent: 
34
Label: 
Internationella kunder

Kundens behov kommer alltid först

Vad gör egentligen Kontract? Enkelt uttryckt kan man säga att vi hjälper våra kunder att säkerställa att deras IT-investeringar faktiskt leder till bättre affärer. Att deras IT-investeringar stärker deras konkurrenskraft. Detta gör vi genom att kombinera specialistkompetens inom IT med lika stor kunskap erfarenhet inom verksamhetsutveckling.

Vad som också utmärker oss är att vi är en oberoende leverantör. Vi har inga som helst affärsmässiga bindningar till vare sig leverantörer eller produkter, vilket gör att vi odelat kan utgå från varje enskild kunds situation och önskemål i varje uppdrag. Kundens behov kommer alltid först.

Bland våra kunder finns framgångsrika organisationer som Atlas Copco, Martin&Servera, BillerudKorsnäs, Loomis och Södertälje kommun.

Det värde vi kan tillföra dem och våra andra kunder visar sig tydligast genom det höga förtroende som vi regelbundet får tillbaka. För oss är det det bästa bevis vi kan få på att vi gör rätt. Att vi förädlar IT till något mer än teknik och faktiskt hjälper våra kunder att göra bättre affärer.

, VD

http://kontract.se/sites/default/files/kristian.jpg
Kontakta oss
Fyll i och skicka formuläret så kontaktar vi dig omgående
Peter Eriksson
Det är de huvudkomponenterna som jag letar efter när jag ska hitta ett uppdrag. Och trots de höga förväntningarna har jag blivit positivt överraskad av de uppdrag jag fått på Kontract.
Peter Eriksson
Projektledning, analys och upphandling
Process och projektstyrning
Grundläggande för ett kostnadseffektivt IT-stöd med fokus på att skapa resultat i verksamheten är väl fungerande IT-processer och projektleveranser. Kontract hjälper till att skapa effektiva och lönsamma arbetssätt, både inom IT och som en viktig bro mellan IT och övrig verksamhet. Allt för att IT-processerna ska skapa värde, inte frustration.
Sourcing och upphandling
Kontract leder dig rätt vid upphandling och styrning av externa IT-tjänster. Vi ser till att det IT-stöd som levereras av parter utanför din egen organisation är både effektivt och ändamålsenligt – och verkligen tillför din verksamhet rätt värde och resultat.
Strategi och ledning
IT är idag en självklar del i alla verksamheters konkurrenskraft. Därför är också strategier och styrning av IT självklara och viktiga verktyg. Detta för att förändra och driva utvecklingen av IT i riktning mot största möjliga värde. Kontract erbjuder en rad tjänster kring strategisk förflyttning och utveckling av IT mot dessa mål.
Teknisk transformation
Utan teknik är IT ingenting. Därför har Kontract all nödvändig kompetens för att kunna omvandla tekniken till det den ska vara: en förutsättning för ett värdeskapande IT-stöd – som i sin tur är en förutsättning för en framgångsrik och konkurrenskraftig verksamhet.

47%

offentlig sektor

53%

privat

66%

svenska kunder

22%

globala kunder

12%

skandinaviska
kunder

Kontract - Veckans Affärer: Superföretag 2016
Kontract - Gasell 2012
Kontract - Gasell 2013
Kontract - Gasell 2014
Kontract - Gasell 2015
Kontract - Gasell 2016
Kontract - Radar 2012
Kontract - Radar 2013
Kontract - Radar 2014
Kontract - Radar 2015
Kontract - Radar 2017
Kontract - Veckans Affärer: Superföretag 2014
Kontract - Veckans Affärer: Superföretag 2015

Följ
Kontract

Kontracts nyhetsbrev

Kontract på linkedin

Kontract på Google+

Kontract på facebook

WHITE PAPER

Förvärv och företagsöverlåtelser har blivit en central metod att driva tillväxt och lönsamhet. Trots det misslyckas enligt studier mellan 60 och 90 procent av alla sammanslagningar med att skapa de värden de avsett.

I majoriteten av affärerna är digital teknik – IT M&A (IT Mergers and Acquisitions) – en central nyckelfaktor för att lyckas.

WHITE PAPER

Hur ofta läser eller hör du orden ”Målet med IT är att stödja och utveckla verksamheten”? De flesta CIO:er har detta som mål men lT fastnar ofta i att hantera vardagen med löpande förändringar och incidenthantering.

För organisationer som har sin IT-miljö outsourcad är det svårt att uppnå förväntad effekt och relationen når sällan partnerskap utan stannar vid en kund-leverantörsrelation där proaktivitet och gemensamma visioner och mål är bristfälliga eller helt saknas.

Den här bloggserien i tre delar behandlar vilka avtals- och samverkansformer som bör beaktas...