27 september 2017

Stockholms universitet har upphandlat Kontract som upphandlingskonsulter för IT. Universitetet har högt ställda krav på erfarenhet av och kunskap i Lagen om offentlig upphandling, och där har vi många referenser. Avtalet trädde i kraft under sommaren och gäller i två år med option på totalt fyra år.

Stockholms universitet har upphandlat upphandlingskonsulter till sin inköpsavdelning inom fyra olika områden. Vi vann tilldelningen inom området IT, som en av tre leverantörer. Avtalet innebär att vi får möjlighet att ge experthjälp till universitetets inköpsavdelning i såväl behovsanalys och upphandling vid kommande upphandlingar av IT.

Vi är stolta över att vi har konsulter som är oerhört erfarna och kunniga inom offentlig upphandling, och i det här fallet var det en väldigt tungt vägande del i bedömningen av oss anbudsgivare. 

I upphandlingen ställdes särskilda krav på kompetens och erfarenhet inom Lagen om offentlig upphandling, LOU, och Kammarkollegiets IT-avtal. Stockholms universitet har också en avancerad IT-miljö som både behandlar avancerad forskning och en stor mängd personuppgifter.

18 december 2017

Örebro kommun har en tydlig ambition att utvecklas mot att vara en kommun som ligger långt framme utifrån digitalisering och användning av e-tjänster.

3 oktober 2017

Vi inleder hösten med förstärkningar inom samtliga av våra affärsområden.

30 augusti 2017

Analysföretaget Radar gör varje år en ranking över de IT-konsultbolag med nöjdast kunder.

8 juni 2017

I Vafabmiljös senaste upphandling av IT-konsulter har Kontract tilldelats avtal inom fyra avtalsområden.

17 april 2017

Varmt välkommen till en inspirerande morgon!

Sidor

Följ
Kontract

Kontracts nyhetsbrev

Kontract på linkedin

Kontract på Google+

Kontract på facebook

WHITE PAPER

Förvärv och företagsöverlåtelser har blivit en central metod att driva tillväxt och lönsamhet. Trots det misslyckas enligt studier mellan 60 och 90 procent av alla sammanslagningar med att skapa de värden de avsett.

I majoriteten av affärerna är digital teknik – IT M&A (IT Mergers and Acquisitions) – en central nyckelfaktor för att lyckas.

WHITE PAPER

Hur ofta läser eller hör du orden ”Målet med IT är att stödja och utveckla verksamheten”? De flesta CIO:er har detta som mål men lT fastnar ofta i att hantera vardagen med löpande förändringar och incidenthantering.

För organisationer som har sin IT-miljö outsourcad är det svårt att uppnå förväntad effekt och relationen når sällan partnerskap utan stannar vid en kund-leverantörsrelation där proaktivitet och gemensamma visioner och mål är bristfälliga eller helt saknas.

Den här bloggserien i tre delar behandlar vilka avtals- och samverkansformer som bör beaktas...