3 oktober 2017

Vi inleder hösten med förstärkningar inom samtliga av våra affärsområden. Bland rekryteringarna finns både seniora konsulter tillsammans med konsulter tidigare i yrkeslivet samt en konsult med sin arbetserfarenhet i Syrien som nu får sitt första jobb på den svenska arbetsmarknaden.

Rekryteringen triggas av en hög efterfrågan samt fortsatt ambition att växa. När hösten nu har dragit igång kan vi räkna in sex nya ansikten, som både förstärker och breddar kompetensen i företaget. 

De här rekryteringarna är ett kvitto både på att det finns en stor efterfrågan på våra tjänster, men inte minst på att det finns många otroligt duktiga medarbetare som vill satsa på Kontract som sin arbetsplats. Vi sätter lika mycket fokus på att vara en god leverantör åt våra kunder som en god arbetsgivare.

Bland de nya namnen finns konsulter som passerat både tio och 20 år i branschen, men också några tidigare i sin yrkesbana. Den som utmärker sig allra mest är Wisam Zaiter som börjat inom affärsområdet Teknisk transformation. Wisam Zaiter har sex års erfarenhet som systemadministratör och assisterande projektledare i Syrien. Jobbet hos oss blir hans första ordentliga jobb i Sverige.

Vi strävar efter att få en balans på såväl ålder som bakgrund. Det är bra för kulturen med en blandad personalgrupp, och där behöver vi de yngre krafterna.

Kontracts nya medarbetare är:

 • Marcus Törnberg, sälj
  15 års erfarenhet som säljare mot både konsument och stora organisationer, inom IT, HR och teknik.

 • Stefan Pettersson, Strategi och ledning
  Tidigare på CAB som senior projektledare och utvecklingschef. Certifierad och van att leda komplexa verksamhetsprojekt.

 • Afram Afram, Teknisk transformation
  Tio års erfarenhet som IT-konsult inom molntjänster och Office365.

 • Samir Lovanius, Teknisk transformation
  Mer än tio års erfarenhet som IT-konsult inom molntjänster och Office365.

 • Wisam Zaiter, Teknisk transformation
  Sex års erfarenhet av systemadministration och projektledning i Syrien.

 • Ingmar Sandberg, Sourcing och upphandling
  20 års erfarenhet som senior projektledare, senast på Evry i Stockholm.

18 december 2017

Örebro kommun har en tydlig ambition att utvecklas mot att vara en kommun som ligger långt framme utifrån digitalisering och användning av e-tjänster.

27 september 2017

Stockholms universitet har upphandlat Kontract som upphandlingskonsulter för IT.

30 augusti 2017

Analysföretaget Radar gör varje år en ranking över de IT-konsultbolag med nöjdast kunder.

8 juni 2017

I Vafabmiljös senaste upphandling av IT-konsulter har Kontract tilldelats avtal inom fyra avtalsområden.

17 april 2017

Varmt välkommen till en inspirerande morgon!

Sidor

Följ
Kontract

Kontracts nyhetsbrev

Kontract på linkedin

Kontract på Google+

Kontract på facebook

WHITE PAPER

Förvärv och företagsöverlåtelser har blivit en central metod att driva tillväxt och lönsamhet. Trots det misslyckas enligt studier mellan 60 och 90 procent av alla sammanslagningar med att skapa de värden de avsett.

I majoriteten av affärerna är digital teknik – IT M&A (IT Mergers and Acquisitions) – en central nyckelfaktor för att lyckas.

WHITE PAPER

Hur ofta läser eller hör du orden ”Målet med IT är att stödja och utveckla verksamheten”? De flesta CIO:er har detta som mål men lT fastnar ofta i att hantera vardagen med löpande förändringar och incidenthantering.

För organisationer som har sin IT-miljö outsourcad är det svårt att uppnå förväntad effekt och relationen når sällan partnerskap utan stannar vid en kund-leverantörsrelation där proaktivitet och gemensamma visioner och mål är bristfälliga eller helt saknas.

Den här bloggserien i tre delar behandlar vilka avtals- och samverkansformer som bör beaktas...