15 februari 2017

Sveriges ledande bolag inom värdehantering i Sverige, Loomis Sverige AB, har inlett ett projekt för att framtidssäkra IT-arbetsplatsen genom en övergång till Windows 10 och Office 2016. 

Basen i Loomis Sverige AB’s verksamhet är att på ett tryggt, säkert, pålitligt och effektivt sätt hantera kontanter och värdeföremål som finns i samhället. Idag består bolaget av 1200 medarbetare och finns på 15 orter runt om i landet. Koncernen Loomis AB är ett internationellt företag med huvudkontor i Stockholm och över 440 platskontor i Europa och USA. Man har en omsättning på knappt 17  miljarder SEK och 22 000 medarbetare. 

Företaget vill erbjuda bra verktyg för ett ökat digitalt arbetssätt för att möjliggöra interna effektiviseringar och innovation och har därför bestämt sig för att gå över till Windows 10 och Office 2016. Övergången väntas förenkla förvaltningen och öka servicenivån för bolagets medarbetare.

Kontract har valts som partner för att projektleda hela övergången och man kommer även att tillföra teknisk specialistkunskap och arkitektur till projektet. Arbetet påbörjades under andra halvåret 2016 och förväntas fortsätta en bit in på 2017.

- Anledningen till att vi valde Kontract som partner är dels deras kompetens och erfarenhet, men också att vi känner ett stort förtroende för dem och att vi sedan tidigare projekt vet att de är pålitliga, säger Mats Andersson, IT chef på Loomis Sverige.

- Den digitala arbetsplatsen vidareutvecklas och det ställer höga krav på företag och organisationer och att byta till Windows 10 och till Office 2016. Vi är stolta över att återigen få förtroendet att samarbeta med ett marknadsledande företag som Loomis Sverige, säger Henrik Palmér, kundansvarig på Kontract.

30 augusti 2017

Analysföretaget Radar gör varje år en ranking över de IT-konsultbolag med nöjdast kunder.

8 juni 2017

I Vafabmiljös senaste upphandling av IT-konsulter har Kontract tilldelats avtal inom fyra avtalsområden.

17 april 2017

Varmt välkommen till en inspirerande morgon!

10 mars 2017

I går kväll gick Örebrogalan av stapeln och vinnare av Örebro kommuns näringslivspris blev Kontract.

2 februari 2017

Kontract blir Tillväxtverkets ramavtalsleverantör för konsulttjänster inom IT från och med januari. Det står klart efter tilldelningsbeslut i myndighetens upphandling. 

Sidor

Följ
Kontract

Kontracts nyhetsbrev

Kontract på linkedin

Kontract på Google+

Kontract på facebook

WHITE PAPER

EU har beslutat om en ny förordning som innehåller regler om hur du får behandla dessa personuppgifter. Förordningen börjar gälla den 25 maj 2018 och kallas dataskyddsförordningen eller GDPR (en förkortning av General Data Protection Regulation som förordningen kallas på engelska).

WHITE PAPER

Svenska företag lägger i dag mer pengar än någonsin på it. Varje år spenderar företagen över 50 miljarder kronor på it av olika slag och det är en siffra som bara ökar. Mest ökar kostnaderna för mjukvara, som har gått upp nästan 60 procent på sex år. Samtidigt har utgifterna för leasing nästan halverats på några få år.