15 februari 2017

Sveriges ledande bolag inom värdehantering i Sverige, Loomis Sverige AB, har inlett ett projekt för att framtidssäkra IT-arbetsplatsen genom en övergång till Windows 10 och Office 2016. 

Basen i Loomis Sverige AB’s verksamhet är att på ett tryggt, säkert, pålitligt och effektivt sätt hantera kontanter och värdeföremål som finns i samhället. Idag består bolaget av 1200 medarbetare och finns på 15 orter runt om i landet. Koncernen Loomis AB är ett internationellt företag med huvudkontor i Stockholm och över 440 platskontor i Europa och USA. Man har en omsättning på knappt 17  miljarder SEK och 22 000 medarbetare. 

Företaget vill erbjuda bra verktyg för ett ökat digitalt arbetssätt för att möjliggöra interna effektiviseringar och innovation och har därför bestämt sig för att gå över till Windows 10 och Office 2016. Övergången väntas förenkla förvaltningen och öka servicenivån för bolagets medarbetare.

Kontract har valts som partner för att projektleda hela övergången och man kommer även att tillföra teknisk specialistkunskap och arkitektur till projektet. Arbetet påbörjades under andra halvåret 2016 och förväntas fortsätta en bit in på 2017.

- Anledningen till att vi valde Kontract som partner är dels deras kompetens och erfarenhet, men också att vi känner ett stort förtroende för dem och att vi sedan tidigare projekt vet att de är pålitliga, säger Mats Andersson, IT chef på Loomis Sverige.

- Den digitala arbetsplatsen vidareutvecklas och det ställer höga krav på företag och organisationer och att byta till Windows 10 och till Office 2016. Vi är stolta över att återigen få förtroendet att samarbeta med ett marknadsledande företag som Loomis Sverige, säger Henrik Palmér, kundansvarig på Kontract.

18 december 2017

Örebro kommun har en tydlig ambition att utvecklas mot att vara en kommun som ligger långt framme utifrån digitalisering och användning av e-tjänster.

3 oktober 2017

Vi inleder hösten med förstärkningar inom samtliga av våra affärsområden.

27 september 2017

Stockholms universitet har upphandlat Kontract som upphandlingskonsulter för IT.

30 augusti 2017

Analysföretaget Radar gör varje år en ranking över de IT-konsultbolag med nöjdast kunder.

8 juni 2017

I Vafabmiljös senaste upphandling av IT-konsulter har Kontract tilldelats avtal inom fyra avtalsområden.

Sidor

Följ
Kontract

Kontracts nyhetsbrev

Kontract på linkedin

Kontract på Google+

Kontract på facebook

WHITE PAPER

Förvärv och företagsöverlåtelser har blivit en central metod att driva tillväxt och lönsamhet. Trots det misslyckas enligt studier mellan 60 och 90 procent av alla sammanslagningar med att skapa de värden de avsett.

I majoriteten av affärerna är digital teknik – IT M&A (IT Mergers and Acquisitions) – en central nyckelfaktor för att lyckas.

WHITE PAPER

Hur ofta läser eller hör du orden ”Målet med IT är att stödja och utveckla verksamheten”? De flesta CIO:er har detta som mål men lT fastnar ofta i att hantera vardagen med löpande förändringar och incidenthantering.

För organisationer som har sin IT-miljö outsourcad är det svårt att uppnå förväntad effekt och relationen når sällan partnerskap utan stannar vid en kund-leverantörsrelation där proaktivitet och gemensamma visioner och mål är bristfälliga eller helt saknas.

Den här bloggserien i tre delar behandlar vilka avtals- och samverkansformer som bör beaktas...