2 februari 2017

Kontract blir Tillväxtverkets ramavtalsleverantör för konsulttjänster inom IT från och med januari. Det står klart efter tilldelningsbeslut i myndighetens upphandling. 

Tillväxtverket har upphandlat konsulttjänster inom IT, och en av vinnarna är Örebrobolaget Kontract. Ramavtalet omfattar olika kompetenser inom sex olika kompetensområden. Kontract hade fokuserat sitt anbud på kompetensområdet infrastruktur.

- Det är alltid kul att få erkännanden i form av ramavtal efter upphandling. Det är många duktiga företag som ställer upp så konkurrensen är alltid hård i offentliga upphandlingar. Samtidigt jobbar vi med väldigt många offentliga aktörer och vet vilket värde vi kan bidra med till dem, säger Christer Bergmark, försäljningschef på Kontract.

Vann i konkurrens med 17 bolag

I kompetensområdet infrastruktur hade totalt 17 olika bolag lämnat in anbud, men det var Kontract som, tillsammans med fyra andra bolag, fick tilldelning av ramavtal. Kontracts nya avtal löper över två år med möjlighet till förlängning upp till maximalt fyra år.

3 oktober 2017

Vi inleder hösten med förstärkningar inom samtliga av våra affärsområden.

27 september 2017

Stockholms universitet har upphandlat Kontract som upphandlingskonsulter för IT.

30 augusti 2017

Analysföretaget Radar gör varje år en ranking över de IT-konsultbolag med nöjdast kunder.

8 juni 2017

I Vafabmiljös senaste upphandling av IT-konsulter har Kontract tilldelats avtal inom fyra avtalsområden.

17 april 2017

Varmt välkommen till en inspirerande morgon!

Sidor

Följ
Kontract

Kontracts nyhetsbrev

Kontract på linkedin

Kontract på Google+

Kontract på facebook

WHITE PAPER

Hur ofta läser eller hör du orden ”Målet med IT är att stödja och utveckla verksamheten”? De flesta CIO:er har detta som mål men lT fastnar ofta i att hantera vardagen med löpande förändringar och incidenthantering.

För organisationer som har sin IT-miljö outsourcad är det svårt att uppnå förväntad effekt och relationen når sällan partnerskap utan stannar vid en kund-leverantörsrelation där proaktivitet och gemensamma visioner och mål är bristfälliga eller helt saknas.

Den här bloggserien i tre delar kommer att behandla vilka avtals- och samverkansformer som bör beaktas om en större...

WHITE PAPER

EU har beslutat om en ny förordning som innehåller regler om hur du får behandla dessa personuppgifter. Förordningen börjar gälla den 25 maj 2018 och kallas dataskyddsförordningen eller GDPR (en förkortning av General Data Protection Regulation som förordningen kallas på engelska).