8 juni 2017

I Vafabmiljös senaste upphandling av IT-konsulter har Kontract tilldelats avtal inom fyra avtalsområden. Avtalet är ett av flera avtal med offentlig sektor efter offentliga upphandlingar som Kontract vunnit bara under 2017. Kontract befäster därmed sin styrka från såväl strategisk rådgivning hela vägen till praktiskt förändringsarbete inom IT. 

Under våren har Vafabmiljö, ett kommunalförbund bildat av kommunerna i Västmanland, Heby och Enköping, upphandlat IT-konsulter. När tilldelningsbesluten nu offentliggjorts står det klart att Kontract har vunnit avtal inom fyra olika avtalsområden. Det handlar om projektledning, systemförvaltning, IT-arkitektur och -design samt informationssäkerhet, där Vafabmiljö nu kommer kunna få hjälp av Kontracts erfarenhet.

– Vi är så klart väldigt glada över förtroendet som avtal efter den här upphandlingen innebär. Det visar att den skillnad vi gör för våra kunder inte bara uppfattas av våra befintliga kunder utan även syns utåt. Nu ser vi fram emot att får göra skillnad hos Vafabmiljö, säger Christer Bergmark, försäljningschef på Kontract.

Tilldelningsbeslutet kom i början av maj och i och med att perioden för avtalsspärr nu är slut kommer avtal att tecknas. Arbetet kommer att utföras efter avrop och avtalet gäller i två år med option på ytterligare ett plus ett år.

18 december 2017

Örebro kommun har en tydlig ambition att utvecklas mot att vara en kommun som ligger långt framme utifrån digitalisering och användning av e-tjänster.

3 oktober 2017

Vi inleder hösten med förstärkningar inom samtliga av våra affärsområden.

27 september 2017

Stockholms universitet har upphandlat Kontract som upphandlingskonsulter för IT.

30 augusti 2017

Analysföretaget Radar gör varje år en ranking över de IT-konsultbolag med nöjdast kunder.

17 april 2017

Varmt välkommen till en inspirerande morgon!

Sidor

Följ
Kontract

Kontracts nyhetsbrev

Kontract på linkedin

Kontract på Google+

Kontract på facebook

WHITE PAPER

Förvärv och företagsöverlåtelser har blivit en central metod att driva tillväxt och lönsamhet. Trots det misslyckas enligt studier mellan 60 och 90 procent av alla sammanslagningar med att skapa de värden de avsett.

I majoriteten av affärerna är digital teknik – IT M&A (IT Mergers and Acquisitions) – en central nyckelfaktor för att lyckas.

WHITE PAPER

Hur ofta läser eller hör du orden ”Målet med IT är att stödja och utveckla verksamheten”? De flesta CIO:er har detta som mål men lT fastnar ofta i att hantera vardagen med löpande förändringar och incidenthantering.

För organisationer som har sin IT-miljö outsourcad är det svårt att uppnå förväntad effekt och relationen når sällan partnerskap utan stannar vid en kund-leverantörsrelation där proaktivitet och gemensamma visioner och mål är bristfälliga eller helt saknas.

Den här bloggserien i tre delar behandlar vilka avtals- och samverkansformer som bör beaktas...