4 januari 2018

Kammarkollegiets försäkringsavdelning är i behov av att säkra ett väl fungerande stödsystem efter den 30 juni 2019 och för att uppnå detta så har man upphandlat Kontract för att dokumentera arbetsflöden, processer och vilken information som hanteras inom verksamheten. Underlaget kan framåt användas både för att utveckla befintliga processer och som en grund för upphandling av nytt IT-stöd. I projektet ingår även att genomföra en analys av hur dagens system fungerar och hur väl det svarar mot verksamhetens behov.

- Konsulterna från Kontract är mycket kompetenta och erfarna. De har kunnat vägleda oss genom utvecklingsarbetet på ett skickligt sätt och vi är mycket nöjda med samarbetet, säger Ulrika Johansson, avdelningschef på Kammarkollegiets Försäkringsavdelning.

- Vi är väldigt stolta över att få förtroendet att hjälpa Kammarkollegiet i detta uppdrag och samtidigt är det ett gott betyg på vår förmåga att bidra till den fortsatta utvecklingen av våra kunders verksamheter, säger Henrik Palmér som är kundansvarig på Kontract.

Uppdraget påbörjades i september 2017 och fortsätter under 2018.

17 januari 2018

I en föränderlig omvärld utvecklas även förväntningarna och kraven på hur organisationer arbetar med IT-sourcing i hög takt. 

15 januari 2018

EU har beslutat om en ny förordning som innehåller regler om hur du får behandla personuppgifter. Förordningen börjar gälla den 25 maj 2018 och kallas dataskyddsförordningen eller GDPR.

Följ
Kontract

Kontracts nyhetsbrev

Kontract på linkedin

Kontract på Google+

Kontract på facebook

WHITE PAPER

Förvärv och företagsöverlåtelser har blivit en central metod att driva tillväxt och lönsamhet. Trots det misslyckas enligt studier mellan 60 och 90 procent av alla sammanslagningar med att skapa de värden de avsett.

I majoriteten av affärerna är digital teknik – IT M&A (IT Mergers and Acquisitions) – en central nyckelfaktor för att lyckas.

WHITE PAPER

Hur ofta läser eller hör du orden ”Målet med IT är att stödja och utveckla verksamheten”? De flesta CIO:er har detta som mål men lT fastnar ofta i att hantera vardagen med löpande förändringar och incidenthantering.

För organisationer som har sin IT-miljö outsourcad är det svårt att uppnå förväntad effekt och relationen når sällan partnerskap utan stannar vid en kund-leverantörsrelation där proaktivitet och gemensamma visioner och mål är bristfälliga eller helt saknas.

Den här bloggserien i tre delar behandlar vilka avtals- och samverkansformer som bör beaktas...