17 januari 2018

I en föränderlig omvärld utvecklas även förväntningarna och kraven på hur organisationer arbetar med IT-sourcing i hög takt. 

På vårens ledande event inom IT-sourcing i Sverige, Sourcingdagarna, som går av stapeln 20-21 mars föreläser vi om tre aktuella trender och hur det påverkar organisationer. Trenderna vi tar upp är:

  • IT-säkerhet – förändrade krav inom IT-säkerhet påverkar sourcingprocessen
  • Merger & Aquistions – ökad aktivitet på strukturaffärer förändrar förväntningarna på sourcing
  • Hybrid cloud – tydliga fördelar finns inom området, men ett nytt angreppssätt krävs om de ska realiseras

Föreläsningen framförs av Ulrika Sjöblom, affärsområdeschef Sourcing & Upphandling, samt Kristian Franzén, VD.

Läs mer om fullständigt program, övriga talare och anmäl er direkt hos IFI.

1 februari 2018

Kontract har fått förtroende att stödja Inspektionen för vård och omsorg, IVO, i deras kommande upphandling av IT-tjänster och telefoni.

15 januari 2018

EU har beslutat om en ny förordning som innehåller regler om hur du får behandla personuppgifter. Förordningen börjar gälla den 25 maj 2018 och kallas dataskyddsförordningen eller GDPR.

4 januari 2018

Kammarkollegiets försäkringsavdelning är i behov av att säkra ett väl fungerande stödsystem efter den 30 juni 2019 och för att uppnå detta så har man upphandlat Kontract för att dokument

Följ
Kontract

Kontracts nyhetsbrev

Kontract på linkedin

Kontract på Google+

Kontract på facebook

WHITE PAPER

Förvärv och företagsöverlåtelser har blivit en central metod att driva tillväxt och lönsamhet. Trots det misslyckas enligt studier mellan 60 och 90 procent av alla sammanslagningar med att skapa de värden de avsett.

I majoriteten av affärerna är digital teknik – IT M&A (IT Mergers and Acquisitions) – en central nyckelfaktor för att lyckas.

WHITE PAPER

Hur ofta läser eller hör du orden ”Målet med IT är att stödja och utveckla verksamheten”? De flesta CIO:er har detta som mål men lT fastnar ofta i att hantera vardagen med löpande förändringar och incidenthantering.

För organisationer som har sin IT-miljö outsourcad är det svårt att uppnå förväntad effekt och relationen når sällan partnerskap utan stannar vid en kund-leverantörsrelation där proaktivitet och gemensamma visioner och mål är bristfälliga eller helt saknas.

Den här bloggserien i tre delar behandlar vilka avtals- och samverkansformer som bör beaktas...