18 december 2017

Örebro kommun har en tydlig ambition att utvecklas mot att vara en kommun som ligger långt framme utifrån digitalisering och användning av e-tjänster.

Kommunen har som led i detta handlat upp en partner för att bistå kommunen med att analysera digitaliseringsavdelningens befintliga förmågor. Syftet är att få ett faktabaserat underlag på dessa förmågor för att genom detta sedan systematiskt utveckla organisationen mot de framtida behoven och målen.

I denna upphandling har Kontract lämnat det vinnande anbudet och anförtrotts uppdraget. 

- Mycket roligt och ett fint kvitto till Kontract att vi kommer ut med det vinnande anbudet. Vi har tidigare hjälpt både privata och offentliga verksamheter i att analysera deras förmågor, något som vi tror varit utslagsgivande till vår fördel, säger Henrik Palmér som är kundansvarig på Kontract.

Uppdraget inleds under januari 2018 och löper en bit in i årets andra kvartal.

9 januari 2017

Vi på Kontract har beslutat att ersätta våra egna nöjd medarbetarindex-mätningar med programmet Great Place to Work från och med 2017.

Sidor

Följ
Kontract

Kontracts nyhetsbrev

Kontract på linkedin

Kontract på Google+

Kontract på facebook

WHITE PAPER

Förvärv och företagsöverlåtelser har blivit en central metod att driva tillväxt och lönsamhet. Trots det misslyckas enligt studier mellan 60 och 90 procent av alla sammanslagningar med att skapa de värden de avsett.

I majoriteten av affärerna är digital teknik – IT M&A (IT Mergers and Acquisitions) – en central nyckelfaktor för att lyckas.

WHITE PAPER

Hur ofta läser eller hör du orden ”Målet med IT är att stödja och utveckla verksamheten”? De flesta CIO:er har detta som mål men lT fastnar ofta i att hantera vardagen med löpande förändringar och incidenthantering.

För organisationer som har sin IT-miljö outsourcad är det svårt att uppnå förväntad effekt och relationen når sällan partnerskap utan stannar vid en kund-leverantörsrelation där proaktivitet och gemensamma visioner och mål är bristfälliga eller helt saknas.

Den här bloggserien i tre delar behandlar vilka avtals- och samverkansformer som bör beaktas...