1 februari 2018

Kontract har fått förtroende att stödja Inspektionen för vård och omsorg, IVO, i deras kommande upphandling av IT-tjänster och telefoni. Kontract sticker ut med sin erfarenhet och expertis inom både IT, telefoni och upphandling. I upphandlingen vägde det också tungt att Kontract hade en väl beprövad modell för arbetet, som kunde beskrivas redan i anbudet.

Nästa år ska Inspektionen för vård och omsorg, IVO, teckna nya IT- och telefoniavtal. För att få tjänster som möter verksamhetens behov ville IVO ha stöd från en drivande och erfaren leverantör för att analysera, planera och genomföra arbetet för upphandlingen och etablera de nya avtalen. I upphandlingen föll valet på Kontract, tack vare expertis inom såväl IT som telefoni och upphandling, och tack vare en dokumenterad metod för hela arbetet.

– Vi är en geografiskt spridd organisation och därför vill vi ligga i framkant när det kommer till digitala möten och mobilitet. Samtidigt har vi en känslig verksamhet och säkerheten är alltid högsta prio. Med tanke på det är vi helt beroende av ett tryggt och kompetent stöd genom hela upphandlingsprocessen, och det känner jag verkligen att vi får tillsammans med Kontract, säger Jonas Olsson, IT-chef på IVO.

Fokus på digitalisering

I upphandlingen var det tydligt uttalat att IVO har en stark ambition att utveckla hur IT-miljön ger stöd och undanröjer hinder för personalen att arbeta mobilt, mötas digitalt och knyta ihop olika mobila enheter, utan att säkerheten äventyras. Vad de ser sig behöva hjälp med är att identifiera vilka tjänster och produkter som det skapar behov av i verksamheten. 

Sätter ihop unikt team

Kontract kommer för projektet att sätta ihop ett unikt team med de kompetenser som behövs för det enskilda uppdraget. Bland konsulterna som kommer ingå i teamet återfinns bland annat kravanalytiker, IT-sourcingstrateger och upphandlingsexperter, och i flödet finns många moment som kräver teknisk expertis inom både telefoni, IT-drift och applikationer. Allt detta kan vara svårt att hitta hos en och samma leverantör.

– Det är ett stort jobb att driva en upphandling på det här sättet, men vi vet att den modell vi utvecklat genom åren faktiskt fungerar och ger en väldigt lyckad upphandling till slut. Det gör att vi tar oss an det här förtroendet med stolthet och tillförsikt, särskilt som det var vår etablerade modell som verkligen vägde tungt i tilldelningen, säger Christer Bergmark, försäljningschef på Kontract.

17 januari 2018

I en föränderlig omvärld utvecklas även förväntningarna och kraven på hur organisationer arbetar med IT-sourcing i hög takt. 

15 januari 2018

EU har beslutat om en ny förordning som innehåller regler om hur du får behandla personuppgifter. Förordningen börjar gälla den 25 maj 2018 och kallas dataskyddsförordningen eller GDPR.

4 januari 2018

Kammarkollegiets försäkringsavdelning är i behov av att säkra ett väl fungerande stödsystem efter den 30 juni 2019 och för att uppnå detta så har man upphandlat Kontract för att dokument

Följ
Kontract

Kontracts nyhetsbrev

Kontract på linkedin

Kontract på Google+

Kontract på facebook

WHITE PAPER

Förvärv och företagsöverlåtelser har blivit en central metod att driva tillväxt och lönsamhet. Trots det misslyckas enligt studier mellan 60 och 90 procent av alla sammanslagningar med att skapa de värden de avsett.

I majoriteten av affärerna är digital teknik – IT M&A (IT Mergers and Acquisitions) – en central nyckelfaktor för att lyckas.

WHITE PAPER

Hur ofta läser eller hör du orden ”Målet med IT är att stödja och utveckla verksamheten”? De flesta CIO:er har detta som mål men lT fastnar ofta i att hantera vardagen med löpande förändringar och incidenthantering.

För organisationer som har sin IT-miljö outsourcad är det svårt att uppnå förväntad effekt och relationen når sällan partnerskap utan stannar vid en kund-leverantörsrelation där proaktivitet och gemensamma visioner och mål är bristfälliga eller helt saknas.

Den här bloggserien i tre delar behandlar vilka avtals- och samverkansformer som bör beaktas...