17 januari 2018

I en föränderlig omvärld utvecklas även förväntningarna och kraven på hur organisationer arbetar med IT-sourcing i hög takt. 

15 januari 2018

EU har beslutat om en ny förordning som innehåller regler om hur du får behandla personuppgifter. Förordningen börjar gälla den 25 maj 2018 och kallas dataskyddsförordningen eller GDPR.

4 januari 2018

Kammarkollegiets försäkringsavdelning är i behov av att säkra ett väl fungerande stödsystem efter den 30 juni 2019 och för att uppnå detta så har man upphandlat Kontract för att dokument