12 oktober 2012

Statistiska centralbyråns(SCB) främsta uppgift är att förse kunderna med uppgifter för beslutsfattande, debatt och forskning.

24 augusti 2012

Kontract har fått förtroendet att leda Fresks(XL-Byggs) upphandling av IT-drift. Uppdraget syftar till att nå ett avtal som levererar IT-drift enligt verksamhetens krav.

13 augusti 2012

Efter en intensiv vår av studier och fortsatt vidareutbildning har två nya certifieringar erhållits två av våra konsulter.

27 juni 2012
Göteborg Energi är Sveriges fjärde största energibolag och ledande i Västsverige. Kontract har fått förtroendet att stötta Göteborg Energi och har anlitats som projektledande upphandlingskonsult.
3 maj 2012

Statistiska centralbyråns(SCB) främsta uppgift är att förse kunderna med uppgifter för beslutsfattande, debatt och forskning.

Sidor