20 oktober 2010

Under hösten kommer Trafikverket ICT att genom Kontract stärka sin förmåga avseende processinriktad förändringshantering (Change Management).

19 augusti 2010

Forma Publishing Group har valt att ge Kontract förnyat förtroende avseende upphandling genom en upphandling av företagets kommunikationstjänster (WAN).

28 juni 2010

Kontract förstärker laget med ytterligare två erfarna experter genom Hans Kästel-Hård och Tomas Nilsson.

24 maj 2010

Kontract går i dagarna in som Partner till Embercon IT Group.

10 maj 2010

Forma Publishing Group har valt att anlita Kontract avseende kravspecifikation och upphandling av IT-drift för organisationens IT-system.

Sidor