26 oktober 2009

Kontract har i dagarna förstärkt med ytterligare en konsult i tungviktsklassen.

13 oktober 2009

Systemutvecklingsföretaget Precio har valt att anlita Kontract för genomförandet av en omfattande Active Directory migrering av företagets samtliga Microsoft-baserade system och

16 augusti 2009

Servera har valt att anförtro Kontract att genomföra en omfattande uppgradering av företagets centrala IT-infrastruktur.

6 mars 2009

Första året var nykomlingen Kontract en succé - det andra året etablerade de sig som "tungviktare" inom IT-tjänster.

18 februari 2009

Servera R&S AB har anlitat Kontract som part för att uppgradera företagets konsolideringsplattform till ny och modern hård & mjukvara. Servera har under flera år