Våra uppdrag

Kontract hjälper både offentliga och privata organisationer inom såväl Sverige som internationellt att skapa högsta möjliga värde genom IT. Detta genom att bidra med analys av problem och möjligheter, utformning av lösningsalternativ samt genomförande av förändrings och förbättringsprojekt. Allt i syftet att realisera de önskade effekterna.

Läs vad våra kunder tycker

Nedan berättar några av de kunder vi hjälpt kring sin situation och utmaning, hur den löstes samt hur Kontract bidrog med värde för just dem.

/vara-uppdrag/tre-kommuner
./sites/all/themes/impera_theme/images/uppdrag-no-image.jpg
"Förvaltning, förändring och utveckling – olika situationer och olika projekt där Kontract verkat som katalysator genom projektledning och expertstöd."
/vara-uppdrag/loomis
./sites/all/themes/impera_theme/images/uppdrag-no-image.jpg
"Kontracts förmåga att vara flexibla och anpassningsbara har underlättat projektet avsevärt. För mig är det vad som kännetecknar ett professionellt angreppssätt."
Magnus Åkerlind, Director of Global IT Coordination
/vara-uppdrag/billerudkorsnas
./sites/all/themes/impera_theme/images/uppdrag-no-image.jpg
"Anledningen till att vi valde Kontract är dels deras kompetens och erfarenhet, men också att vi känner ett stort förtroende för dem och vet att de är pålitliga."
Fredrik Öster, IT Manager Operations
/vara-uppdrag/atlas-copco
./sites/all/themes/impera_theme/images/uppdrag-no-image.jpg
"Vi värdesätter att Kontracts konsulter har erfarenhet inom både IT, management och styrning. De tillför stort värde till organisationen."
Niclas Matstoms, IT-chef
/vara-uppdrag/molnlycke-health-care
./sites/all/themes/impera_theme/images/uppdrag-no-image.jpg
"Kontract är en mindre spelare på IT-managementsidan som tack vare sin flexibilitet och lyhördhet har kunnat möta upp vårt behov på ett bra sätt."
Lars Jerrestrand
/vara-uppdrag/promedia
./sites/all/themes/impera_theme/images/uppdrag-no-image.jpg
"Vi ser Kontract som en pålitlig och kompetent partner i det ständiga förändrings- och förbättringsarbetet som vi genomför löpande på Promedia."
Marika Eriksson-Norgren, IT-chef
/vara-uppdrag/martin-servera
./sites/all/themes/impera_theme/images/uppdrag-no-image.jpg
"Kontract har inget vinstintresse i att sälja eller rekommendera specifika produkter eller hårdvara. Deras intresse ligger enbart i att hjälpa Martin&Servera att fortsätta utvecklas."
Göran Matz, IT-direktör
/vara-uppdrag/euromaint-rail
./sites/all/themes/impera_theme/images/uppdrag-no-image.jpg
"Kontract vet hur man gör en bra IT-upphandling! De är både lyhörda för sin kund och har integritet, tekniskt kunnande samt social kompetens."
Mattias Wessman, CIO
/vara-uppdrag/orebro-kommun
./sites/all/themes/impera_theme/images/uppdrag-no-image.jpg
"Vi tog kontakt med Kontract eftersom de kunde ge oss senior projektledning kombinerat med rätt kompetensmix inom komplex IT."
Christer Wilén, Controller

Följ
Kontract

Kontracts nyhetsbrev

Kontract på linkedin

Kontract på Google+

Kontract på facebook

WHITE PAPER

Hur ofta läser eller hör du orden ”Målet med IT är att stödja och utveckla verksamheten”? De flesta CIO:er har detta som mål men lT fastnar ofta i att hantera vardagen med löpande förändringar och incidenthantering.

För organisationer som har sin IT-miljö outsourcad är det svårt att uppnå förväntad effekt och relationen når sällan partnerskap utan stannar vid en kund-leverantörsrelation där proaktivitet och gemensamma visioner och mål är bristfälliga eller helt saknas.

Den här bloggserien i tre delar kommer att behandla vilka avtals- och samverkansformer som bör beaktas om en större...

WHITE PAPER

EU har beslutat om en ny förordning som innehåller regler om hur du får behandla dessa personuppgifter. Förordningen börjar gälla den 25 maj 2018 och kallas dataskyddsförordningen eller GDPR (en förkortning av General Data Protection Regulation som förordningen kallas på engelska).