Kunskapsbrev

Ett enkelt sätt att hålla sig uppdaterad är att ta del av vårt kunskapsbrev, där vi varje månad bjuder på ny kunskap direkt via e-post.

Du får konkreta råd och praktiska tips direkt till dig via e-post, kunskap som hjälper dig att utveckla din egen verksamhet till att skapa högre verksamhetseffekt och värde.

Ta del av kunskapsbrevet

Följ
Kontract

Kontracts nyhetsbrev

Kontract på linkedin

Kontract på Google+

Kontract på facebook

WHITE PAPER

EU har beslutat om en ny förordning som innehåller regler om hur du får behandla dessa personuppgifter. Förordningen börjar gälla den 25 maj 2018 och kallas dataskyddsförordningen eller GDPR (en förkortning av General Data Protection Regulation som förordningen kallas på engelska).

WHITE PAPER

Svenska företag lägger i dag mer pengar än någonsin på it. Varje år spenderar företagen över 50 miljarder kronor på it av olika slag och det är en siffra som bara ökar. Mest ökar kostnaderna för mjukvara, som har gått upp nästan 60 procent på sex år. Samtidigt har utgifterna för leasing nästan halverats på några få år.