Varsågod ! Ta del av vår samlade kunskap

På Kontract tror vi på ett öppet förhållningssätt kring kunskap, information och erfarenheter. Det gynnar alla. Under Academy delar vi därför med oss av det vi själva lär oss, i syfte att gemensamt lära av varandra och därmed delta i konstruktiva dialoger om hur IT används på bästa sätt för att skapa mesta möjliga verksamhetseffekt.

Så här söker du

Academy indelas enligt samma sätt som vår arbetsmetod, det vill säga Analys, Vägval och Transformation. Sökning kan även göras inom våra olika affärsområden - Strategi & Ledning, Sourcing & Upphandling, Process & Projektstyrning samt Teknisk transformation. För specifika intressen återfinns även olika intresseområden.

Välkommen till Kontract Academy!

WHITE PAPER

28 januari 2016
Varför görs det så få projektrevisioner när det finns så många misslyckade projekt? Ursäkter om tid och att det inte finns behov till trots – en projektrevision kan hjälpa ett projekt att leverera i tid, till rätt kostnad och med förväntad kvalité. Nyckeln kan vara att projektrevision genomförs för att den ska hjälpa - inte stjälpa. På ganska kort tid så kan man med oberoende ögon få en tydlig bild av ett projekt alla faser.

WHITE PAPER

21 december 2015
En ökad innovationsförmåga har blivit allt viktigare för företag och organisationer. Innovation ses idag som en konkurrensfördel i utveckling av tjänster, produkter och processer. Innovation har också blivit allt viktigare i ett globalt och nationellt samhällsperspektiv, som drivkraft för nya lösningar. Men hur upphandlar och kravställer du innovation ur ett IT-perspektiv? Kontract ger dig råd på vägen.

WHITE PAPER

7 december 2015
Web-scale architecture is not something new and have been used by large web companies like Google, Facebook and Amazon systematically. The major difference is that this technology is now becoming available for all of us.

WHITE PAPER

24 november 2015
Många använder fortfarande gamla uppgifter om att 72 procent av all IT-projekt i Sverige misslyckas.
Om man sätter den siffran i sitt sammanhang och samtidigt påstår att 30 procent av världens BNP produceras i projektform så kan man börja ana omfattningen av ekonomiskt svinn när det kommer till misslyckade IT projekt. Men hur ska man vända trenden?

WHITE PAPER

12 november 2015
Företags applikationsportföljer har växt och blivit vitala delar i verksamheten de senaste åren. Detta ställer krav på att stödja verksamhetsprocesser samtidigt som kostnader inte får rusa iväg. Tvärtom, är ambitionen att sänka kostnaden för verksamhetens programvaror. Men hur börjar du? Och hur bör du tänka på när du bygger en applikationsportföljhantering?

Sidor