Varsågod ! Ta del av vår samlade kunskap

På Kontract tror vi på ett öppet förhållningssätt kring kunskap, information och erfarenheter. Det gynnar alla. Under Academy delar vi därför med oss av det vi själva lär oss, i syfte att gemensamt lära av varandra och därmed delta i konstruktiva dialoger om hur IT används på bästa sätt för att skapa mesta möjliga verksamhetseffekt.

Så här söker du

Academy indelas enligt samma sätt som vår arbetsmetod, det vill säga Analys, Vägval och Transformation. Sökning kan även göras inom våra olika affärsområden - Strategi & Ledning, Sourcing & Upphandling, Process & Projektstyrning samt Teknisk transformation. För specifika intressen återfinns även olika intresseområden.

Välkommen till Kontract Academy!

WHITE PAPER

11 november 2011

Är frågan relevant? I allra högsta grad, särskilt i dessa tider av oro på marknaderna och en potentiell ny lågkonjunktur för dörren.

Vid jämförelser av den egna IT-organisationens ”prestation” finns i praktiken två olika huvudinriktningar, intern benchmarking och extern benchmarking. Skillnaden ligger enbart i perspektivet. Det vill säga jämför vi mot nyckeltal och ”best practices” på marknaden eller inom vår verksamhets bransch eller jämför vi mot nyckeltal inom vår egen organisation?

Vilken metod för benchmarking är att föredra?

WHITE PAPER

3 november 2011

och kanske mer än du tror!

WHITE PAPER

29 september 2011

Enligt enhälliga analysföretag som internationella Gartner och Forrester samt även svenska Radar Group förväntas marknaden för outsourcing stadigt att fortsätta öka.

Trots tillväxten på inom segmentet ser vi dock i våra åtaganden en förskjutning och förändring av affärernas konstruktion och upplägg.

WHITE PAPER

22 september 2011

Att följa med i marknadens och leverantörernas trender och säljande budskap är inte alltid lätt, och i vissa fall inte rätt heller.Microsoft har med sin lansering av ”Office 365” skapat en kostnadseffektiv plattform för e-post, dokumenthantering och samarbete – skall man haka på?Svaret är naturligtvis olika för olika organisationer – men bygger man sina system kring motsvarande interna lösningar idag så är steget inte speciellt långt och beroende på befintlig licensmodell och systemkrav finns det pengar att spara.

WHITE PAPER

13 september 2011

Har du suttit och försökt jämföra olika anbud med helt olika prisbilder, helt olika förutsättningar och som inte stämmer överens med vad du efterfrågat? I de fall leverantörerna har tagit fram egna anbud utan att fått givna ramar och förutsättningar brukar man hamna i en nästintill omöjlig situation med att utvärdera de olika alternativen. Det finns även en mycket hög risk för att man går vidare med fel leverantör och i värsta fall inte erhåller det man efterfrågat.

Oftast består upphandlingsprocessen av fem generella steg:

Sidor