Tänk utanför ramarna

”Vi måste tänka utanför boxen”. Hur ofta sägs den meningen i din organisation? Vad betyder det egentligen. Och vad får det för konsekvenser när det väl är sagt? Blir vi mer innovativa då?

Låt oss titta lite närmare på detta fenomen och hur det påverkar oss i vår vardag. Men innan bör vi nog ta ett steg tillbaka och fundera på varför frågan dyker upp överhuvudtaget.

Det har sedan en tid tillbaka blivit ett organisatoriskt mantra att IT ska bidra till verksamhetens positiva utveckling — vår verksamhet ska använda IT för att skapa marknads- och konkurrensfördelar. Verksamheten lämnar bollen i knät på IT och säger: ”Tänk utanför boxen, kom med innovationer och hjälp oss utöka och förbättra vår företagsaffär”. Det blir sällan bra och brukar resultera i att vi tar någon spännande IT-teknisk lösning och kastar den på det upplevda problemet i hopp om att det ska resultera i något bra för både oss och våra kunder. Här någonstans börjar klichéerna komplettera den IT-tekniska lösningen så att den beskrivs som innovativ och nydanande när det egentligen är samma förfaringssätt som alltid använts inom IT-sfären.

Ur en annan synvinkel, låt oss fundera på hur mobiltelefontillverkare tänkte utanför boxen under 2006 (året innan iPhone lanserades). Om vi går tillbaka till CNETs ”Best mobile phones of 2006” kan vi under rubriken ”Phone most likely to be the next big thing” hitta kioskvältaren Telstra Hiptop 2! Kommer du ihåg den? Det är faktiskt så att Microsoft gillade företaget som gjorde de här telefonerna (Danger) så pass mycket att de köpte upp bolaget och senare lade ned det. (Känner vi igen det från någon annanstans?) Eller vad sägs om ”Most anticipated phone for 2007”: ”Nokia N95”.

Oavsett, jag är väldigt säker på att det var många möten innan telefonerna släpptes och där ett antal chefer och product managers uppmanade sina medarbetare att ”think outside the box!” Vi ser ganska tydligt hur produkterna är skapta i samma form som tidigare försök och kan dra slutsatsen att trots uppmaningarna var tankemönstren väldigt invanda och fyrkantiga — ja, närmast boxlika…

Bara någon månad senare, i januari 2007 när iPhone presenterades, visar den hur osannolik och svår innovation genom konsensus är. Det är vida känt att iPhone inte skapades genom konsensus och fokusgrupper, utan genom ett mindre antal sammanfallande slumpar och några ytterligt bestämda ledare inom Apples organisation. Att bara uppmana och applicera tänk-utanför-boxen hjälpte inte speciellt mycket för Nokia, SonyEricsson och Blackberry under 2006. Konsekvensen av vår organisations misslyckande med innovationsjobbet är att någon annan kommer ut på andra sidan med en vilt innovativ produkt som lämnar oss att undra vad som egentligen hände.

Så vad drar vi för lärdom av det här? Det uppenbara är väl att innovation är svårt och dessutom svårligen formaliserad. Vi kanske till och med skulle kunna säga att ordinär mötesteknik och svensk konsensusmodell är i direkt opposition med innovation?

Men låt inte svårt bli ett likhetstecken med omöjligt. Innovation kan drivas strukturerat och processorienterat. Se exempelvis Pixar och deras förmåga att gång på gång hitta innovativa och originella idéer och historier. Här visar filmskaparna vägen genom att ha en komplett process på plats för innovation och förädling av de innovationer de själva skapar. Det är åt det hållet vi måste driva våra företag och IT-verksamheter; att i samklang jobba strukturerat och processorienterat med innovation. Det första steget är att tillsammans skapa en miljö och en mötesplats där innovation främjas och kan bedrivas. En miljö där alla idéer är tillåtna och inget förslag välkomnas med ett ”Nej” eller direkt kritik. Det här är grunden till att driva innovation i workshopform.

Är du intresserad och vill veta mer hur du driver innovation i din verksamhet, kontakta oss gärna för vidare diskussioner.

 

12 oktober 2016

Rekommenderat

White paper

Ensuring competitive advantage through technology in the digital era

Läs och lämna en kommentar

Oformaterad text

  • Inga HTML-taggar tillåtna.
  • Webbadresser och e-postadresser görs automatiskt till länkar.
  • Rader och stycken bryts automatiskt.

WHITE PAPER

14 december 2017

Förvärv och företagsöverlåtelser har blivit en central metod att driva tillväxt och lönsamhet. Trots det misslyckas enligt studier mellan 60 och 90 procent av alla sammanslagningar med att skapa de värden de avsett.

I majoriteten av affärerna är digital teknik – IT M&A (IT Mergers and Acquisitions) – en central nyckelfaktor för att lyckas.

WHITE PAPER

15 november 2017
Hur ofta läser eller hör du orden ”Målet med IT är att stödja och utveckla verksamheten”? De flesta CIO:er har detta som mål men lT fastnar ofta i att hantera vardagen med löpande förändringar och incidenthantering.

För organisationer som har sin IT-miljö outsourcad är det svårt att uppnå förväntad effekt och relationen når sällan partnerskap utan stannar vid en kund-leverantörsrelation där proaktivitet och gemensamma visioner och mål är bristfälliga eller helt saknas.

Den här bloggserien i tre delar behandlar vilka avtals- och samverkansformer som bör beaktas...

WHITE PAPER

15 november 2017
Hur ofta läser eller hör du orden ”Målet med IT är att stödja och utveckla verksamheten”? De flesta CIO:er har detta som mål men lT fastnar ofta i att hantera vardagen med löpande förändringar och incidenthantering.

För organisationer som har sin IT-miljö outsourcad är det svårt att uppnå förväntad effekt och relationen når sällan partnerskap utan stannar vid en kund-leverantörsrelation där proaktivitet och gemensamma visioner och mål är bristfälliga eller helt saknas.

Den här bloggserien i tre delar kommer att behandla vilka avtals- och samverkansformer som bör beaktas samt hur ett annat...

WHITE PAPER

15 november 2017
Hur ofta läser eller hör du orden ”Målet med IT är att stödja och utveckla verksamheten”? De flesta CIO:er har detta som mål men lT fastnar ofta i att hantera vardagen med löpande förändringar och incidenthantering.

För organisationer som har sin IT-miljö outsourcad är det svårt att uppnå förväntad effekt och relationen når sällan partnerskap utan stannar vid en kund-leverantörsrelation där proaktivitet och gemensamma visioner och mål är bristfälliga eller helt saknas.

Den här bloggserien i tre delar kommer att behandla vilka avtals- och samverkansformer som bör beaktas om en större...

WHITE PAPER

24 maj 2017

EU har beslutat om en ny förordning som innehåller regler om hur du får behandla dessa personuppgifter. Förordningen börjar gälla den 25 maj 2018 och kallas dataskyddsförordningen eller GDPR (en förkortning av General Data Protection Regulation som förordningen kallas på engelska).

Sidor