Transformation

Metod / Transformation

Transformation

När rätt vägval gjorts avseende hur bäst en specifik utmaning eller möjlighet skall hanteras inleds Transformation mot de det önskade resultatet.

Under denna fas genomförs lämpliga förändringar i strategi, organisation, processer, styrmodeller eller tekniska plattformar.

Läs mer om våra erfarenheter inom detta område nedan.

WHITE PAPER

Antalet och komplexiteten i de förändringar som våra organisationer, vår organisations externa intressenter och våra medarbetare står inför ökar successivt.

Detta gäller inte minst i gränslandet mellan IT och verksamhet, i takt med en allt mer digitaliserad omvärld. Dock blir resultatet av en förändring bara bestående om de personer som berörs är trogna förändringen och...

WHITE PAPER

Regeringen har beslutat om en fyraårig satsning på e-förvaltning 2014-2018. Satsningen går under benämningen ”Digitalt först” och den handlar om att offentlig sektor ska:

  • sätta människan eller företaget i centrum när nya lösningar tas fram för att skapa en enklare vardag och ett öppnare samhälle
  • låta digitala lösningar vara ett förstahandsval (där det är...

WHITE PAPER

Ett upphandlingsprojekt av IT-drift kan ses som ett maratonlopp, där förflyttning av IT-tjänster till en ny leverantör motsvarar den sista milen i loppet. Av naturliga skäl belastas den interna IT-organisationen hårdast och arbetet inom enheten behöver planeras för att energin ska räcka hela vägen in i mål.

Här får du 7 korta punkter som är grunden till ett...

WHITE PAPER

Teknikdriven verksamhetsutveckling, verksamhetsdriven teknikutveckling eller samverkan?

Tänk dig en organisation som utvecklas med hjälp av den gemensamma kraften hos verksamhetskunniga och teknikkunniga. Där man nyttjar den samlade erfarenheten och kompetensen såväl i vardagens ständiga förbättringar som i innovationsarbetet....

WHITE PAPER

Företags applikationsportföljer har växt och blivit vitala delar i verksamheten de senaste åren. Detta ställer krav på att stödja verksamhetsprocesser samtidigt som kostnader inte får rusa iväg. Tvärtom, är ambitionen att sänka kostnaden för verksamhetens programvaror. Applikationsportföljshantering är ett arbetssätt för att minska andelen resurser som slukas av att hålla igång en växande...

Sidor