Analys

Metod / Analys

Analys

Ibland är problem och möjligheter uppenbara.

Vid andra tillfällen är situationen mer komplex och kräver en grundlig genomgång för att rätt diagnos ska kunna ställas.

IT är ofta komplext och med många beroenden. I syfte att ställa en korrekt diagnos, som sedan rätt lösning kan utformas mot, tar vi under analysarbetet bland annat hänsyn till:

  • Strategi
  • Styrning
  • Teknik
  • Processer
  • Organisation

Läs mer om våra erfarenheter inom detta område nedan.

WHITE PAPER

Förvärv och företagsöverlåtelser har blivit en central metod att driva tillväxt och lönsamhet. Trots det misslyckas enligt studier mellan 60 och 90 procent av alla sammanslagningar med att skapa de värden de avsett.

I majoriteten av affärerna är digital teknik – IT M&A (IT Mergers and Acquisitions) – en central nyckelfaktor för att lyckas.

I...

WHITE PAPER

EU har beslutat om en ny förordning som innehåller regler om hur du får behandla dessa personuppgifter. Förordningen börjar gälla den 25 maj 2018 och kallas dataskyddsförordningen eller GDPR (en förkortning av General Data Protection Regulation som förordningen kallas på engelska)....

WHITE PAPER

Vi har i tidigare white papers berättat om trender inom outsourcing samt beslut om outsourcing av IT. Som ett avslut i denna serie är vi nu...

WHITE PAPER

PUL och Dataskyddsdirektivet från 1995 ersätts av GDPR och blir en ny svensk förordning som börjar gälla 25:e Maj 2018. Denna nya förordning syftar till att stärka rättigheterna för personer inom EU och ge dem verklig kontroll över sina personuppgifter. Samtidigt syftar den till att underlätta för företag som har verksamhet i flera olika EU-länder. Förordningen innebär en klar...

WHITE PAPER

Vi har tidigare berättat om att outsourcingen av IT ökar för varje år och belyst de senaste trenderna inom outsourcingområdet. 

Att förstå de bakomliggande drivkrafterna och företeelserna räcker dock oftast inte för att en organisation ska kunna fatta beslut...

Sidor