Analys

Metod / Analys

Analys

Ibland är problem och möjligheter uppenbara.

Vid andra tillfällen är situationen mer komplex och kräver en grundlig genomgång för att rätt diagnos ska kunna ställas.

IT är ofta komplext och med många beroenden. I syfte att ställa en korrekt diagnos, som sedan rätt lösning kan utformas mot, tar vi under analysarbetet bland annat hänsyn till:

  • Strategi
  • Styrning
  • Teknik
  • Processer
  • Organisation

Läs mer om våra erfarenheter inom detta område nedan.

WHITE PAPER

EU har beslutat om en ny förordning som innehåller regler om hur du får behandla dessa personuppgifter. Förordningen börjar gälla den 25 maj 2018 och kallas dataskyddsförordningen eller GDPR (en förkortning av General Data Protection Regulation som förordningen kallas på engelska)....

WHITE PAPER

Vi har i tidigare white papers berättat om trender inom outsourcing samt beslut om outsourcing av IT. Som ett avslut i denna serie är vi nu...

WHITE PAPER

PUL och Dataskyddsdirektivet från 1995 ersätts av GDPR och blir en ny svensk förordning som börjar gälla 25:e Maj 2018. Denna nya förordning syftar till att stärka rättigheterna för personer inom EU och ge dem verklig kontroll över sina personuppgifter. Samtidigt syftar den till att underlätta för företag som har verksamhet i flera olika EU-länder. Förordningen innebär en klar...

WHITE PAPER

Vi har tidigare berättat om att outsourcingen av IT ökar för varje år och belyst de senaste trenderna inom outsourcingområdet. 

Att förstå de bakomliggande drivkrafterna och företeelserna räcker dock oftast inte för att en organisation ska kunna fatta beslut...

WHITE PAPER

”Vi måste tänka utanför boxen”. Hur ofta sägs den meningen i din organisation? Vad betyder det egentligen. Och vad får det för konsekvenser när det väl är sagt? Blir vi mer innovativa då?

Låt oss titta lite närmare på detta fenomen och hur det påverkar oss i vår vardag. Men innan bör vi nog ta ett steg tillbaka och fundera på varför frågan dyker upp överhuvudtaget.

Det har sedan en...

Sidor