Teknisk transformation

Kompetenser / Teknisk transformation

Teknisk transformation

Utan teknik är IT ingenting. Därför har Kontract all nödvändig kompetens för att kunna omvandla tekniken till det den ska vara: en förutsättning för ett värdeskapande IT-stöd – som i sin tur är en förutsättning för en framgångsrik och konkurrenskraftig verksamhet.

WHITE PAPER

EU har beslutat om en ny förordning som innehåller regler om hur du får behandla dessa personuppgifter. Förordningen börjar gälla den 25 maj 2018 och kallas dataskyddsförordningen eller GDPR (en förkortning av General Data Protection Regulation som förordningen kallas på engelska)....

WHITE PAPER

Globala leverantörer som Microsoft, Amazon och Google har möjlighet att erbjuda hög kompetens och attraktiva priser inom molntjänster.

Vi menar att den lättillgängliga kapaciteten från dessa leverantörer ställer nya typer av krav på IT-avdelningar runtom i världen. IT-avdelningens kunder (företagsledningen, verksamheten och marknaden) ställer allt fler krav på...

WHITE PAPER

Prediction

Last year Gartner predicted at their Infrastructure, Operations and Data Center Summit, that by 2017 web-scale IT will be an architectural approach found operating in 50 percent of global enterprises (1).

What does Gartner mean by that?

Web-scale IT is a set of computing functions that delivers the capabilities of large cloud service providers...

WHITE PAPER

We are all on a wild journey. Public sector organisations and private companies are switching to cloud computing. While some years ago, applications would be mainly run on servers on their own premises or dedicated data centers, now applications are outsourced to large “public cloud” service providers. In a slow economy, cloud computing seems like a great cost saving alternative and it is...

WHITE PAPER

Alla tekniska system skapar loggar i olika omfattningar, som många gånger förblir olästa, förutom när fel inträffar i miljön. Genom att läsa loggar regelbundet kan du på ett effektivt sätt korta felsökningstiden och minimera följderna vid eventuella problem.

Nedan beskriver vi hur loggkontroll och kännedom om loggars normala innehåll ger ett stort värde i händelse av problem i dina...

Sidor