Upphandling

Intresseområden / Upphandling

Upphandling

WHITE PAPER

Hur ofta läser eller hör du orden ”Målet med IT är att stödja och utveckla verksamheten”? De flesta CIO:er har detta som mål men lT fastnar ofta i att hantera vardagen med löpande förändringar och incidenthantering.

För organisationer som har sin IT-miljö outsourcad är det...

WHITE PAPER

En ökad innovationsförmåga har blivit allt viktigare för företag och organisationer. Innovation ses idag som en konkurrensfördel i utveckling av tjänster, produkter och processer. Innovation har också blivit allt viktigare i ett globalt och nationellt samhällsperspektiv, som drivkraft för nya lösningar.

IT kännetecknas av en hög grad av förändring och utveckling med förhållandevis korta...

WHITE PAPER

Företags applikationsportföljer har växt och blivit vitala delar i verksamheten de senaste åren. Detta ställer krav på att stödja verksamhetsprocesser samtidigt som kostnader inte får rusa iväg. Tvärtom, är ambitionen att sänka kostnaden för verksamhetens programvaror. Applikationsportföljshantering är ett arbetssätt för att minska andelen resurser som slukas av att hålla igång en växande...

WHITE PAPER

Vad händer när du som kund är missnöjd med din outsourcingleverantör? När leverantören inte uppfyller förväntningarna, när leveranser sker med undermålig kvalitet eller avtalet i sig brister och skapar diskussioner?

Situation

Sedan ett par år tillbaka har ni valt att outsourca stora delar av er IT-drift bestående av serverdrift, klientplattform och support....

WHITE PAPER

The song remains the same

Undertiteln på detta inlägg är lånad från en skiva och film av och med 70-talets supergrupp Led Zeppelin titeln fångar vår reflektion av sourcingdagarna på ett bra sätt. Vi kommer att utveckla det resonemanget i denna blogg.

Intressanta nyheter

På sourcingdagarna 2015 kunde vi höra mycket intressanta föredrag runt området sourcing av IT-tjänster...

Sidor