Säkerhet

Intresseområden / Säkerhet

Säkerhet

WHITE PAPER

EU har beslutat om en ny förordning som innehåller regler om hur du får behandla dessa personuppgifter. Förordningen börjar gälla den 25 maj 2018 och kallas dataskyddsförordningen eller GDPR (en förkortning av General Data Protection Regulation som förordningen kallas på engelska)....

WHITE PAPER

PUL och Dataskyddsdirektivet från 1995 ersätts av GDPR och blir en ny svensk förordning som börjar gälla 25:e Maj 2018. Denna nya förordning syftar till att stärka rättigheterna för personer inom EU och ge dem verklig kontroll över sina personuppgifter. Samtidigt syftar den till att underlätta för företag som har verksamhet i flera olika EU-länder. Förordningen innebär en klar...

WHITE PAPER

I denna blog beskriver vi kortfattat innehållet i den lag som den statliga utredningen föreslår och ger förslag på förhållningssätt till densamma.

Förre rikspolischefen Sten Heckscher fick 2011 ett utredningsuppdrag att se över behovet av en ny...

WHITE PAPER

Förutsättningarna har förändrats för Active Directory sedan dess introduktion.

Microsoft katalogtjänster gjorde sitt insteg med Windows server 2000 och många Active Directory (AD) tjänster i dagens verksamheter skapades från det tankesätt och strukturella begränsningar som var rådande. Efter mer än 10 års användande är det uppenbart att det idag finns andra förutsättningar och...

WHITE PAPER

Förutom det nya gränssnittet i Windows 10 har det satsats mycket på att förbättra säkerheten i produkten. I alla nya funktioner i Windows 10 är säkerhetstänket en stor del av lösningen. Tanken är att Windows 10 framöver ska fungera på alla enheter som Microsoft har såsom Surface plattor, mobila enheter och Xbox mm. För att mobila användare ska kunna nå företagsbaserad data måste säkerheten...

Sidor