Offentlig sektor

Intresseområden / Offentlig sektor

Offentlig sektor

WHITE PAPER

Regeringen har beslutat om en fyraårig satsning på e-förvaltning 2014-2018. Satsningen går under benämningen ”Digitalt först” och den handlar om att offentlig sektor ska:

  • sätta människan eller företaget i centrum när nya lösningar tas fram för att skapa en enklare vardag och ett öppnare samhälle
  • låta digitala lösningar vara ett förstahandsval (där det är...

WHITE PAPER

Den offentliga sektorns IT-kostnader uppgår till ca 50 miljarder kronor per år. Under de senaste åren har en rad utredningar och rapporter, främst med fokus på statliga myndigheter, genomförts i syfte att kartlägga kostnader inom IT och om de offentliga medlen inom IT används på ett effektivt sätt.

Ett urval av några av dessa utredningar och rapporter visar att:

  • endast 3,1...

WHITE PAPER

Vill du ha ut effekt av investeringen som du gör vid förändring – satsa då på att bygga ett lag som fokuserar mot samma mål, har gemensam strategi och delar ett starkt engagemang för förändringen!

Förstå skillnaden mellan hårt och mjukt så får du ut mest av dina investeringar

...

WHITE PAPER

I ett tidigare blogginlägg beskrev jag kortfattat vad offshoring innebär. Inlägget innehöll även länkar till andra Kontractbloggartiklar för hur organisationer kan utvärdera om de har processer som är lämpliga för outsourcing. För dig som kommit fram till att detta verkar vara ett intressant alternativ -...

WHITE PAPER

Nyligen har en situation uppstått som gör att offentliga myndigheter riskerar att stå utan giltiga ramavtal att ropa av mot. Följden av detta är svårigheter att uppfylla sina uppdrag.

Det finns dock konkreta utvägar att förhålla sig till:

  • SKL Kommentus Inköpscentral har nyligen stött på motstånd hos Konkurrensverket vid en av ramavtalsupphandlingarna. Orsaken...

Sidor