Kostnadsreduktion

Intresseområden / Kostnadsreduktion

Kostnadsreduktion

WHITE PAPER

Varför görs det så få projektrevisioner när det finns så många misslyckade projekt?

Det enkla svaret är nog att vi intalar oss att "vi har inte tid, vi är redan sena" eller "vi klarar oss utan det för nu när vi vet att vi är på väg mot diket så hinner vi parera".

Det lite jobbigare svaret är nog...

WHITE PAPER

En ökad innovationsförmåga har blivit allt viktigare för företag och organisationer. Innovation ses idag som en konkurrensfördel i utveckling av tjänster, produkter och processer. Innovation har också blivit allt viktigare i ett globalt och nationellt samhällsperspektiv, som drivkraft för nya lösningar.

IT kännetecknas av en hög grad av förändring och utveckling med förhållandevis korta...

WHITE PAPER

Många använder fortfarande gamla uppgifter om att 72 procent av all IT-projekt i Sverige misslyckas.

Om man sätter den siffran i sitt sammanhang och samtidigt påstår att 30 procent av världens BNP produceras i projektform så kan man börja ana omfattningen av ekonomiskt svinn när det kommer till...

WHITE PAPER

Det enkla, och kanske det mest traditionella, sättet att beskriva PMO (Project Management Office eller projektkontor) är en organisatorisk enhet som ska samla in information om projekt och program för att möjliggöra en strategisk översikt av projektportföljen.

Ett annat, mer värdebaserat, sätt att se på syftet är att PMO borde skapa de bästa förutsättningarna för en organisation att...

WHITE PAPER

Ursprungets IT, vilket började som ett tekniskt hantverk har förflyttat sig till ett organiserat och processorienterat genomförande i en planerande och oftast riskminimerande fabrik inom företaget. Om vi ska raljera lite upplever vi att några i branschen inte riktigt har hängt med mentalt i denna utveckling, de befinner sig fortfarande i stadiet som har fokus på teknik.

Nästa...

Sidor