Kostnadsreduktion

Intresseområden / Kostnadsreduktion

Kostnadsreduktion

WHITE PAPER

Hur ofta läser eller hör du orden ”Målet med IT är att stödja och utveckla verksamheten”? De flesta CIO:er har detta som mål men lT fastnar ofta i att hantera vardagen med löpande förändringar och incidenthantering.

För organisationer som har sin IT-miljö outsourcad är det...

WHITE PAPER

Varför görs det så få projektrevisioner när det finns så många misslyckade projekt?

Det enkla svaret är nog att vi intalar oss att "vi har inte tid, vi är redan sena" eller "vi klarar oss utan det för nu när vi vet att vi är på väg mot diket så hinner vi parera".

Det lite jobbigare svaret är nog...

WHITE PAPER

En ökad innovationsförmåga har blivit allt viktigare för företag och organisationer. Innovation ses idag som en konkurrensfördel i utveckling av tjänster, produkter och processer. Innovation har också blivit allt viktigare i ett globalt och nationellt samhällsperspektiv, som drivkraft för nya lösningar.

IT kännetecknas av en hög grad av förändring och utveckling med förhållandevis korta...

WHITE PAPER

Många använder fortfarande gamla uppgifter om att 72 procent av all IT-projekt i Sverige misslyckas.

Om man sätter den siffran i sitt sammanhang och samtidigt påstår att 30 procent av världens BNP produceras i projektform så kan man börja ana omfattningen av ekonomiskt svinn när det kommer till...

WHITE PAPER

Det enkla, och kanske det mest traditionella, sättet att beskriva PMO (Project Management Office eller projektkontor) är en organisatorisk enhet som ska samla in information om projekt och program för att möjliggöra en strategisk översikt av projektportföljen.

Ett annat, mer värdebaserat, sätt att se på syftet är att PMO borde skapa de bästa förutsättningarna för en organisation att...

Sidor