Digital

Intresseområden / Digital

Digital

WHITE PAPER

Vad är det som gör att en förändring får fäste, att den...

WHITE PAPER

Det pratas och skrivs mycket om digitaliseringen. Men rent konkret – vad handlar det om egentligen? Kontract sätter här fingret på temat digitalisering som rör sig framåt i de flesta organisationer.

 

Digitalisering omfattar ett vitt begrepp där utförandet av ett arbete utförs av IT. Vidare finns här naturligtvis stöd för automation av åtgärder och processer mm....

WHITE PAPER

Teknikdriven verksamhetsutveckling, verksamhetsdriven teknikutveckling eller samverkan?

Tänk dig en organisation som utvecklas med hjälp av den gemensamma kraften hos verksamhetskunniga och teknikkunniga. Där man nyttjar den samlade erfarenheten och kompetensen såväl i vardagens ständiga förbättringar som i innovationsarbetet....

WHITE PAPER

Prediction

Last year Gartner predicted at their Infrastructure, Operations and Data Center Summit, that by 2017 web-scale IT will be an architectural approach found operating in 50 percent of global enterprises (1).

What does Gartner mean by that?

Web-scale IT is a set of computing functions that delivers the capabilities of large cloud service providers...

WHITE PAPER

We are all on a wild journey. Public sector organisations and private companies are switching to cloud computing. While some years ago, applications would be mainly run on servers on their own premises or dedicated data centers, now applications are outsourced to large “public cloud” service providers. In a slow economy, cloud computing seems like a great cost saving alternative and it is...

Sidor