Digital

Intresseområden / Digital

Digital

WHITE PAPER

Förvärv och företagsöverlåtelser har blivit en central metod att driva tillväxt och lönsamhet. Trots det misslyckas enligt studier mellan 60 och 90 procent av alla sammanslagningar med att skapa de värden de avsett.

I majoriteten av affärerna är digital teknik – IT M&A (IT Mergers and Acquisitions) – en central nyckelfaktor för att lyckas.

I...

WHITE PAPER

Vad är det som gör att en förändring får fäste, att den...

WHITE PAPER

Det pratas och skrivs mycket om digitaliseringen. Men rent konkret – vad handlar det om egentligen? Kontract sätter här fingret på temat digitalisering som rör sig framåt i de flesta organisationer.

 

Digitalisering omfattar ett vitt begrepp där utförandet av ett arbete utförs av IT. Vidare finns här naturligtvis stöd för automation av åtgärder och processer mm....

WHITE PAPER

Teknikdriven verksamhetsutveckling, verksamhetsdriven teknikutveckling eller samverkan?

Tänk dig en organisation som utvecklas med hjälp av den gemensamma kraften hos verksamhetskunniga och teknikkunniga. Där man nyttjar den samlade erfarenheten och kompetensen såväl i vardagens ständiga förbättringar som i innovationsarbetet....

WHITE PAPER

Prediction

Last year Gartner predicted at their Infrastructure, Operations and Data Center Summit, that by 2017 web-scale IT will be an architectural approach found operating in 50 percent of global enterprises (1).

What does Gartner mean by that?

Web-scale IT is a set of computing functions that delivers the capabilities of large cloud service providers...

Sidor