Hur du anpassar företagets hantering av personuppgifter till GDPR

EU har beslutat om en ny förordning som innehåller regler om hur du får behandla dessa personuppgifter. Förordningen börjar gälla den 25 maj 2018 och kallas dataskyddsförordningen eller GDPR (en förkortning av General Data Protection Regulation som förordningen kallas på engelska).

Förordningen kommer att gälla direkt i alla EU:s medlemsländer och ersätter nationella regler, som till exempel personuppgiftslagen i Sverige

Reformen kommer att få konsekvenser för alla företag, myndigheter och andra organisationer som hanterar personuppgifter utom rättsväsendena så som polis och domstolar, som har egna speciella krav.

I detta white paper tar vi upp följande viktiga frågeställningar om GDPR:

  • Hur GDPR påverkar dig och ditt företag eller organisation,
  • Omfattningen av GDPR och hur den skiljer sig mot personuppgiftslagen (PUL)
  • Fyra konkreta förslag om hur du bör agera för en lyckad anpassning till GDPR

Läs mer om hur du och din organisation lämpligast förbereder sig mot GDPR i vårt white paper nedan.

24 maj 2017

Rekommenderat

White paper

Hur du anpassar företagets hantering av personuppgifter till GDPR

Läs och lämna en kommentar

Oformaterad text

  • Inga HTML-taggar tillåtna.
  • Webbadresser och e-postadresser görs automatiskt till länkar.
  • Rader och stycken bryts automatiskt.

WHITE PAPER

24 november 2015
Många använder fortfarande gamla uppgifter om att 72 procent av all IT-projekt i Sverige misslyckas.
Om man sätter den siffran i sitt sammanhang och samtidigt påstår att 30 procent av världens BNP produceras i projektform så kan man börja ana omfattningen av ekonomiskt svinn när det kommer till misslyckade IT projekt. Men hur ska man vända trenden?

WHITE PAPER

12 november 2015
Företags applikationsportföljer har växt och blivit vitala delar i verksamheten de senaste åren. Detta ställer krav på att stödja verksamhetsprocesser samtidigt som kostnader inte får rusa iväg. Tvärtom, är ambitionen att sänka kostnaden för verksamhetens programvaror. Men hur börjar du? Och hur bör du tänka på när du bygger en applikationsportföljhantering?

WHITE PAPER

9 november 2015
Funderar din organisation på att implementera ett ramverk som exempelvis ITIL, och är osäkra på om det är rätt val? Eller har ni redan gjort det, men tvivlar över att det faktiskt löst några problem?
Inom IT-världen förekommer flera olika ramverk, och utan rätt kunskap och förutsättningar inför val och införande är risken för misslyckande stor. I detta blogginlägg kommer fyra ramverk att beröras. Vi på Kontract arbetar med samtliga och vi förklarar och rådgör var och hur de bäst kan användas.

WHITE PAPER

28 oktober 2015
Står ditt företag inför en kommande outsourcing? Känner du dig förberedd inför arbetet? Planeringsfasen för outsourcing styr i hög utsträckning användarnöjdhet och måluppfyllelse i den kommande leveransen. Det är därför viktigt att i planeringsfasen fastställa vad syftet är med det kommande projektet samt vilka mål som ska uppnås. Vi ger dig råd på vägen.

WHITE PAPER

6 oktober 2015
Public sector organisations and private companies are switching to cloud computing. While some years ago, applications would be mainly run on servers on their own premises or dedicated data centers, now applications are outsourced to large “public cloud” service providers. In a slow economy, cloud computing seems like a great cost saving alternative and it is actually. So, “Let ‘s do it! Let ‘s go to the cloud!” you may think. Well, yes and no. Not that quick. Not without pondering about the risks and opportunities first.

Sidor