Digital teknik en nyckel för lyckad M&A

Förvärv och företagsöverlåtelser har blivit en central metod att driva tillväxt och lönsamhet. Trots det misslyckas enligt studier mellan 60 och 90 procent av alla sammanslagningar med att skapa de värden de avsett.

I majoriteten av affärerna är digital teknik – IT M&A (IT Mergers and Acquisitions) – en central nyckelfaktor för att lyckas.

I detta whitepaper tittar vi närmare på hur digitaliseringen påverkar inte bara IT-komponenten vid M&A utan även drivkraften i den totala affären. I en ökad digital framtid blir de affärsmässiga drivkrafterna bakom förvärv även de ofta digitaliserade.

Bland de områden vi behandlar finns:

  • Hur digitaliseringen driver ökning i strukturaffärer
  • Varför IT är en nyckel vid framtida förvärv och även avskiljningar
  • Framtida konsekvenser på M&A integrationer
  • Best practice för integration vid M&A

Genom en repeterbar process och förändrat angreppssätt rörande IT M&A kan förusättningarna för affären som helthet avsevärt förbättras, samt tiden och kostnaden för integrationen av den förvärvade verksamheten reduceras. 

14 december 2017

Rekommenderat

White paper

Digitalisering en nyckel för lyckad M&A

Läs och lämna en kommentar

Oformaterad text

  • Inga HTML-taggar tillåtna.
  • Webbadresser och e-postadresser görs automatiskt till länkar.
  • Rader och stycken bryts automatiskt.

WHITE PAPER

6 oktober 2015
Public sector organisations and private companies are switching to cloud computing. While some years ago, applications would be mainly run on servers on their own premises or dedicated data centers, now applications are outsourced to large “public cloud” service providers. In a slow economy, cloud computing seems like a great cost saving alternative and it is actually. So, “Let ‘s do it! Let ‘s go to the cloud!” you may think. Well, yes and no. Not that quick. Not without pondering about the risks and opportunities first.

WHITE PAPER

29 september 2015
Vad händer när du som kund är missnöjd med din outsourcingleverantör? När leverantören inte uppfyller förväntningarna, när leveranser sker med undermålig kvalitet eller avtalet i sig brister och skapar diskussioner? Trots inlåsningseffekter och dåliga relationer, rekommenderar vi att tillsammans med leverantören verkligen anstränga sig och försöka att förbättra samarbetet före man överväger ytterligare åtgärder. Vi ger dig råd på vägen.

WHITE PAPER

24 september 2015
PMO (Project Management Office) kan, med rätt uppbyggnad och arbetssätt, vara en viktig del i en organisations arbete för att driva effektiva projekt. Att PMO fungerar som rådgivande och stöttande del i en långsiktig styrning av verksamhetens projektportfölj är målet. Men hur ska ett PMO egentligen vara uppbyggt och fungera, för att leverera på bästa sätt?

WHITE PAPER

16 september 2015
Utvecklingen inom digitalisering slår tvärs genom alla traditionella verksamheter och ritar snabbt om kartan för hur affärer görs och konkurrensfördelar skapas. En viktig fråga i detta är hur digitaliseringen påverkar traditionella försäljningsprocesser – hur ser framtiden ut och vilka förändringar bör genomföras inom försäljningsorganisationen?

Vi ger dig verktygen och råden för att snabbt få kontroll på hur väl rustade ni är för att påbörja resan mot en digitaliserad försäljningsprocess och morgondagens intäkter.

WHITE PAPER

10 september 2015
Under de senaste månaderna har vi haft dialoger med kunder, och möjliga kunder, och vi märker att intresset för Capability Management växer. Vi har också märkt att en del företag och organisationer utvecklat egna ramverk. Etablerat ramverk eller utveckling av ett eget ramverk – det spelar mindre roll. Men vilka är kraven som bör ställas för att det verkligen skall fungera som ett verktyg för styrning?

Sidor