Digital teknik en nyckel för lyckad M&A

Förvärv och företagsöverlåtelser har blivit en central metod att driva tillväxt och lönsamhet. Trots det misslyckas enligt studier mellan 60 och 90 procent av alla sammanslagningar med att skapa de värden de avsett.

I majoriteten av affärerna är digital teknik – IT M&A (IT Mergers and Acquisitions) – en central nyckelfaktor för att lyckas.

I detta whitepaper tittar vi närmare på hur digitaliseringen påverkar inte bara IT-komponenten vid M&A utan även drivkraften i den totala affären. I en ökad digital framtid blir de affärsmässiga drivkrafterna bakom förvärv även de ofta digitaliserade.

Bland de områden vi behandlar finns:

  • Hur digitaliseringen driver ökning i strukturaffärer
  • Varför IT är en nyckel vid framtida förvärv och även avskiljningar
  • Framtida konsekvenser på M&A integrationer
  • Best practice för integration vid M&A

Genom en repeterbar process och förändrat angreppssätt rörande IT M&A kan förusättningarna för affären som helthet avsevärt förbättras, samt tiden och kostnaden för integrationen av den förvärvade verksamheten reduceras. 

14 december 2017

Rekommenderat

White paper

Digitalisering en nyckel för lyckad M&A

Läs och lämna en kommentar

Oformaterad text

  • Inga HTML-taggar tillåtna.
  • Webbadresser och e-postadresser görs automatiskt till länkar.
  • Rader och stycken bryts automatiskt.

WHITE PAPER

7 december 2015
Web-scale architecture is not something new and have been used by large web companies like Google, Facebook and Amazon systematically. The major difference is that this technology is now becoming available for all of us.

WHITE PAPER

24 november 2015
Många använder fortfarande gamla uppgifter om att 72 procent av all IT-projekt i Sverige misslyckas.
Om man sätter den siffran i sitt sammanhang och samtidigt påstår att 30 procent av världens BNP produceras i projektform så kan man börja ana omfattningen av ekonomiskt svinn när det kommer till misslyckade IT projekt. Men hur ska man vända trenden?

WHITE PAPER

12 november 2015
Företags applikationsportföljer har växt och blivit vitala delar i verksamheten de senaste åren. Detta ställer krav på att stödja verksamhetsprocesser samtidigt som kostnader inte får rusa iväg. Tvärtom, är ambitionen att sänka kostnaden för verksamhetens programvaror. Men hur börjar du? Och hur bör du tänka på när du bygger en applikationsportföljhantering?

WHITE PAPER

9 november 2015
Funderar din organisation på att implementera ett ramverk som exempelvis ITIL, och är osäkra på om det är rätt val? Eller har ni redan gjort det, men tvivlar över att det faktiskt löst några problem?
Inom IT-världen förekommer flera olika ramverk, och utan rätt kunskap och förutsättningar inför val och införande är risken för misslyckande stor. I detta blogginlägg kommer fyra ramverk att beröras. Vi på Kontract arbetar med samtliga och vi förklarar och rådgör var och hur de bäst kan användas.

WHITE PAPER

28 oktober 2015
Står ditt företag inför en kommande outsourcing? Känner du dig förberedd inför arbetet? Planeringsfasen för outsourcing styr i hög utsträckning användarnöjdhet och måluppfyllelse i den kommande leveransen. Det är därför viktigt att i planeringsfasen fastställa vad syftet är med det kommande projektet samt vilka mål som ska uppnås. Vi ger dig råd på vägen.

Sidor