Digital teknik en nyckel för lyckad M&A

Förvärv och företagsöverlåtelser har blivit en central metod att driva tillväxt och lönsamhet. Trots det misslyckas enligt studier mellan 60 och 90 procent av alla sammanslagningar med att skapa de värden de avsett.

I majoriteten av affärerna är digital teknik – IT M&A (IT Mergers and Acquisitions) – en central nyckelfaktor för att lyckas.

I detta whitepaper tittar vi närmare på hur digitaliseringen påverkar inte bara IT-komponenten vid M&A utan även drivkraften i den totala affären. I en ökad digital framtid blir de affärsmässiga drivkrafterna bakom förvärv även de ofta digitaliserade.

Bland de områden vi behandlar finns:

  • Hur digitaliseringen driver ökning i strukturaffärer
  • Varför IT är en nyckel vid framtida förvärv och även avskiljningar
  • Framtida konsekvenser på M&A integrationer
  • Best practice för integration vid M&A

Genom en repeterbar process och förändrat angreppssätt rörande IT M&A kan förusättningarna för affären som helthet avsevärt förbättras, samt tiden och kostnaden för integrationen av den förvärvade verksamheten reduceras. 

14 december 2017

Rekommenderat

White paper

Digitalisering en nyckel för lyckad M&A

Läs och lämna en kommentar

Oformaterad text

  • Inga HTML-taggar tillåtna.
  • Webbadresser och e-postadresser görs automatiskt till länkar.
  • Rader och stycken bryts automatiskt.

WHITE PAPER

2 juni 2016
Förändringar inom offentlig sektor är ofta författningsstyrda med ett tvingande datum och innebär vanligen att ett IT-stöd behöver kompletteras eller skapas. Vanligen sker denna förändring i projektform. Som med alla projekt finns många fallgropar och tyvärr visar statistiken att antal misslyckade IT-projekt är fler än antalet lyckade. Denna trend kan dock vändas.

WHITE PAPER

9 maj 2016
En god informationsklassning ger inte bara en tydlighet om vilka skyddsåtgärder som krävs för de olika informationstillgångarna, den ger även en grund inför till exempel beslut om att tillämpa molntjänster. Informationsklassningen tydliggör de krav som behöver ställas i samband med upphandling och värdering av en levererad systemlösning, oavsett om lösningen produceras internt eller i molnet som en SaaS-lösning.

WHITE PAPER

18 februari 2016
Tänk dig en organisation som utvecklas med hjälp av den gemensamma kraften hos verksamhetskunniga och teknikkunniga. Där man nyttjar den samlade erfarenheten och kompetensen såväl i vardagens ständiga förbättringar som i innovationsarbetet. Vem skulle tacka nej till det?

WHITE PAPER

28 januari 2016
Varför görs det så få projektrevisioner när det finns så många misslyckade projekt? Ursäkter om tid och att det inte finns behov till trots – en projektrevision kan hjälpa ett projekt att leverera i tid, till rätt kostnad och med förväntad kvalité. Nyckeln kan vara att projektrevision genomförs för att den ska hjälpa - inte stjälpa. På ganska kort tid så kan man med oberoende ögon få en tydlig bild av ett projekt alla faser.

WHITE PAPER

21 december 2015
En ökad innovationsförmåga har blivit allt viktigare för företag och organisationer. Innovation ses idag som en konkurrensfördel i utveckling av tjänster, produkter och processer. Innovation har också blivit allt viktigare i ett globalt och nationellt samhällsperspektiv, som drivkraft för nya lösningar. Men hur upphandlar och kravställer du innovation ur ett IT-perspektiv? Kontract ger dig råd på vägen.

Sidor