Senaste
nytt

Vi på Kontract har beslutat att ersätta våra egna nöjd medarbetarindex-mätningar med programmet Great Place to Work från och med 2017.

Envirotainer är sedan 30 år världsledande, validerad och godkänd av kunder och partners globalt inom leveranskedjan för läkemedel.

Följ
Kontract

Kontracts nyhetsbrev

Kontract på linkedin

Kontract på Google+

Kontract på facebook

WHITE PAPER

Vi har i tidigare white papers berättat om trender inom outsourcing samt beslut om outsourcing av IT. Som ett avslut i denna serie är vi nu framme vid upphandling av IT.

WHITE PAPER

Antalet och komplexiteten i de förändringar som våra organisationer, vår organisations externa intressenter och våra medarbetare står inför ökar successivt.

Detta gäller inte minst i gränslandet mellan IT och verksamhet, i takt med en allt mer digitaliserad omvärld. Dock blir resultatet av en förändring bara bestående om de personer som berörs är trogna förändringen och inte återfaller i gamla mönster. 

Ofta uppnås inte de på förhand utsatta målen med förändringen just på grund av detta.