Senaste
nytt

Karlstads universitet är ett medelstort universitet med drygt 1 200 anställda och cirka 16 000 studenter. Man är ett nytänkande lärosäte med kontrollerad och stabil tillväxt.

Kontract har vuxit kraftigt sedan starten 2006 med bland annat flera utmärkelser som Gasellföretag till följd. Bolaget har en tydlig ambition för fortsatt hög tillväxt.

Följ
Kontract

Kontracts nyhetsbrev

Kontract på linkedin

Kontract på Google+

Kontract på facebook

WHITE PAPER

Idag är IT en grundförutsättning för att företag och organisationer ska kunna behålla och utveckla sin verksamhet och sina affärer. Antal IT-system, dess komplexitet och värde kan variera, men i och med att användningen av IT blir allt högre och knyts mer mot organisationens kärnverksamhet har många IT-system blivit en kritisk framgångsfaktor för verksamheten.

WHITE PAPER

Enligt lag och förordning ska statliga myndigheter och bolag eftersträva hög effektivitet och god hushållning av statens medel i sin verksamhet vilket i hög grad gäller IT-kostnaderna. Och trycket på den offentliga sektorn vad gäller effektivisering av IT-kostnader kommer att intensifieras än mer. Ansvariga inom IT kommer behöva påvisa om den egna IT-verksamheten är effektiv. Frågan är dock hur du som ansvarig för IT-drift ska gå tillväga för att ta reda på detta. Finns det något sätt att jämföra sin egen IT-kostnad med marknadens utan att genomföra en upphandling för outsourcing av IT-drift...